#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Septiņi ieteikumi, kā attīstīt ES piensaimniecības nozari
, 2010. gada, 16.jūnijs, 2010

Pērn oktobrī sakarā ar piensaimniecības krīzi izveidotā augsta līmeņa piensaimniecības ekspertu grupa ir pabeigusi izstrādāt savu ziņojumu, kurā ietilpst ieteikumi Komisijai septiņos jautājumos. To vidū ir aicinājums veikt konkrētas darbības, lai paplašinātu rakstveida līgumu izmantošanu piena produktu piegādes ķēdē un izskatītu priekšlikumus pastiprināt piena ražotāju pozīcijas sarunās.

ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Dačans Čološs šodien paziņoja: „Man ir prieks par ekspertu grupas darbu un šo ziņojumu. Tagad es to izpētīšu sīkāk ar nolūku līdz šā gada beigām izvirzīt likumdošanas priekšlikumus. Mans galvenais mērķis ir apsvērt vidēja un ilga termiņa pasākumus, kuros būtu ievērota pērn krīzē gūtā mācība un kuri būtu virzīti uz visas nozares labāku strukturēšanu."

Augsta līmeņa ekspertu grupas ieteikumi attiecas uz tālāk minētajiem jautājumiem.
- Piena ražotāju un piena pārstrādātāju līgumattiecības. Vairāk izmantot iepriekš sagatavotus formālus rakstveida līgumus par nepārstrādāta piena piegādēm (ieskaitot cenu, daudzumu, laika plānojumu un ilgumu), — vadlīniju vai likumdošanas priekšlikuma veidā; iespējams, ka dalībvalstīm tie jānosaka par obligātiem.
- Ražotāju kolektīvās pozīcijas sarunās. Iespējams pieņemt noteikumu, kas ļautu ražotāju organizācijām, kuras veido piensaimnieki, kolektīvi apspriest noteikumus līgumā ar pārstrādes uzņēmumu, ieskaitot cenu. Šim noteikumam jābūt vēlāk pārskatāmam neatkarīgi no tā, vai tas būs pastāvīgs vai provizorisks (taču pietiekami ilglaicīgs).
- Starpnozaru organizāciju iespējamā loma piensaimniecības nozarē. Izpētīt, vai kādus no pašlaik spēkā esošajiem noteikumiem par starparodu organizācijām augļu un dārzeņu nozarē varētu izmantot arī piensaimniecības nozarē.
- Piena produktu piegādes ķēdes pārredzamība. Jāturpina izstrādāt Eiropas pārtikas cenu uzraudzības instrumentu, un jārod risinājums, kā Eirostats un valstu statistikas biroji varētu sagādāt vairāk informācijas (piemēram, par piena produktu daudzumiem).
- Tirgus pasākumi un nākotnes līgumi. Padomāt par instrumentiem, kas būtu „saderīgi ar zaļo kasti” un mazinātu ienākumu nepastāvību, to starpā — iespējas vienkāršot nākotnes līgumu tirgu izmantošanu, it sevišķi — ar specializētām apmācības programmām.
- Tirgdarbības standarti un izcelsmes marķēšana. Turpinot Komisijas darbu marķēšanas jomā, būtu jāparedz dažādas iespējas piena produktu marķējumā uzrādīt izcelsmes vietu un būtu jāveido īpašs marķējums piena produktu imitācijām.
- Inovācija un pētniecība. Uzlabot informēšanu par pastāvošajām inovācijas un pētniecības iespējām esošajās lauku attīstības programmās un pētniecības pamatprogrammās. Ieinteresētajām personām būtu skaidri jānosaka pētniecības prioritātes piensaimniecības nozarē, lai būtu iespējams labāk koordinēt valstu un Kopienas pētniecības programmas.
Viss 50 lappušu garā ziņojuma teksts (ar pielikumiem) drīzumā tik publicēts adresē http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties