#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Siguldas novads vieno eiropiešus
, 2010. gada, 09.augusts, 2010

Jūlija beigās Allažu viesu namā "Mauriņi" tikās četru Eiropas valstu seniori. Trīs dienas ilga Grundtvig projekta seminārs "Dabas resursu izmantošana reģiona attīstībai".

 Šī bija jau ceturtā Koenigslutteras (Vācija), Kazlu Rūdas (Lietuva), Ļvuvekas un Opalenicas (Polija) un Rīgas (Latvija) pārstāvju tikšanās kopējā mūžizglītības projekta ietvaros. Šo tikšanos organizēja rīdzinieki – Pieaugušo profesionālās tālākizglītības centrs. Kā parasti tikšanās reizēs projekta dalībniekiem tika piedāvāta lietišķa, piesātināta un ļoti interesanta programma. Tā paredzēja iepazīšanos ar novada dabu, kultūru un vēsturi, ar novada pagātni un tagadni. Un, protams, īpaša uzmanība tika veltīta mūsu tautas un valsts tradīcijām. Konferences darbā piedalījās arī Siguldas novada domes Tūrisma pārvaldes vadītāja Laura Konstante, viņa prezentēja novada dabas un rekreācijas tūrisma programmas.

Seniori ar lielu interesi veica ceļojumu pa Allažu dabas takām, tikās ar novada zemnieku saimniecību pārstāvjiem, piedalījās makšķerēšanas sacensībās, gatavoja vietējo teiku uzvedumus, baudīja latviešu tautas dejas ansambļu "Sidrabdancis" un "Vija" izpildījumā un dziesmas, ko dziedāja Allažu ansamblis.

Seniori sadarbosies projekta ietvaros vēl gadu, bet sirsnīgajām attiecībām, kas veidojas pateicoties šādām tikšanās reizēm, ir lemts daudz ilgāks mūžs. Šīs skaistās vasaras dienas paliks projekta dalībnieku atmiņā, pateicoties arī tai labvēlīgajai gaisotnei, ko radīja viesu nama "Mauriņi" saimnieki Māra un Andris Zemdegas.

 

Avots: Irīna Ivanova, Grundtvig mācību partnerības projekta "Vietējās paražas un tradīcijas kā motīvs senioru mūžizglītībai" koordinatore, speciāli Rīgas Apriņķa Avīze

Foto: www.aprinkis.lv

 

 

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties