#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Šodien - pasaules humānās palīdzības diena
, 2010. gada, 19.augusts, 2010

Pasaules humānās palīdzības dienā, ko atzīmē 19. augustā, Eiropas Komisija parāda cieņu humānās palīdzības sniedzējiem, kuri, pildot savus pienākumus, zaudējuši dzīvību vai brīvību vai tikuši ievainoti. Eiropas Komisijas Humānās palīdzības departamenta (ECHO) darbinieki vienmēr ir klāt pasaules krīzes punktos.

ECHO strādā plecu pie pleca ar tādiem humānās palīdzības partneriem kā specializētās ANO aģentūras, Sarkanā Krusta/Sarkanā Pusmēness kustība un nevalstiskās organizācijas. Kopīgā darbā, ievērojot objektivitātes un nediskriminācijas principus, tiek sniegta humānā palīdzība civiliedzīvotājiem visā pasaulē. Tomēr pēdējā laikā arvien vairāk tiek apdraudēta gan humānās palīdzības sniegšana, gan tās sniedzēju drošība.
Starptautiskās sadarbības, humānās palīdzības un reaģēšanas krīzes situācijās komisāre Kristalīna Georgijeva teica: “Pasaules humānās palīdzības diena ir piemērots brīdis, lai aizdomātos par humānās palīdzības nozīmi dzīvību glābšanā un atbalsta sniegšanā bezpalīdzīgā situācijā nonākušajiem, lai kurā pasaules malā viņi nebūtu. Humānās palīdzības sniedzēji kalpo cilvēcei bieži vien ļoti bīstamos apstākļos. Viņi ir snieguši palīdzību zemestrīcēs, ugunsgrēkos un plūdos cietušajiem. Tomēr vislielākās briesmas viņu dzīvībai draud konfliktu zonās. Diemžēl ir vērojama tendence, ka šos pašaizliedzīgos cilvēkus izvēlas par mērķi.
Mums ir jānodrošina humānās palīdzības sniedzēju drošība, lai viņiem būtu iespēja strādāt jebkur, kur vajadzīga viņu palīdzība. Lai to panāktu, es turpināšu strādāt, lai informētu par drošības apstākļu pasliktināšanos tiem, kuri riskē ar savu dzīvību, lai glābtu dzīvību citiem. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs izprastu un ievērotu humānās palīdzības pamatprincipus: humānisma, objektivitātes, neitralitātes un neatkarības principus. Mums ir jāpanāk, lai uz humānās palīdzības sniedzējiem nešautu — jo līdz ar katru lodi tiek ievainota arī ticība mūsu bērnu nākotnei.”
2009. gadā tika nogalināti 102 un ievainoti vēl daudzi humānās palīdzības sniedzēji, bet 92 tika nolaupīti — tādi ir ANO Humānās palīdzības koordinācijas biroja (OCHA) dati.
Pasaules humānās palīdzības dienu 2008. gadā iedibināja ANO ģenerālasambleja, un tā pirmo reizi tika atzīmēta 2009. gadā, “lai veicinātu sabiedrības informētību par humāno palīdzību un starptautiskās sadarbības nozīmi un lai parādītu cieņu visiem humānās palīdzības sniedzējiem un ANO un ar to saistītajiem darbiniekiem, kuri strādājuši humānisma idejas vārdā, un tiem, kuri, pildot savus pienākumus, zaudējuši dzīvību”. Šī diena ir arī atgādinājums par šajā datumā 2003. gadā notikušo ANO Irākas biroja uzspridzināšanu, kurā gāja bojā 22 cilvēki. Šā gada Pasaules humānās palīdzības dienas tēma ir “Mēs esam humānās palīdzības sniedzēji”.
Pasaules humānās palīdzības sistēmā būtisks elements ir Apvienoto Nāciju Organizācijas un Eiropas Komisijas partnerattiecības. ES un ANO turpinās sadarboties, lai nodrošinātu palīdzības sniedzēju drošību un humānisma principu ievērošanu.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties