#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Šoferu darba laika noteikumi jāattiecina arī uz pašnodarbinātajiem
, 2010. gada, 17.jūnijs, 2010

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti trešdien apstiprināja nostāju, ka uz pašnodarbinātajiem autobusu un kravas auto šoferiem ir jāattiecina tie paši noteikumi, kas uz kompāniju nodarbinātajiem, tā noraidot Eiropas Komisijas priekšlikumu.

Komisijas priekšlikumu par to, ka uz pašnodarbinātajiem smago auto šoferiem turpmāk nebūtu jāattiecina 2002.gada direktīva par smago auto vadītāju darba laiku, Parlaments noraidīja ar nelielu balsu vairākumu. Par ieteikumu noraidīt Komisijas projektu 368 deputāti balsoja par, 301 pret, astoņi atturējās. Tādējādi deputāti apstiprināja nostāju, ko pauda atbildīgā Parlamenta komiteja, pamatojoties uz apsvērumiem par veselību, darba drošību un konkurenci.

Pretēji vairākuma viedoklim par ziņojumu atbildīgā deputāte Edit Bauer (EPP, SK) atbalstīja Eiropas Komisijas pieeju, argumentējot, ka izņēmums palīdzēs cīnīties pret viltus pašnodarbinātajiem. Deputāte uzsvēra, ka arī nevienā citā nozarē pašnodarbināto darba laiks netiek noteikts.

Saskaņā ar pagaidu kārtību 2002.gada direktīvas prasības uz pašnodarbinātajiem smago auto vadītājiem neattiecās. Bija paredzēts, ka šis izņēmums zaudētu spēku 2009.gada 23.martā ar nosacījumu, ka Komisija nebūs ierosinājusi jaunu tiesību aktu. Komisija to izdarīja 2008.gada oktobrī ar mērķi noteikt pašnodarbinātajiem šoferiem pastāvīgu izņēmumu.

Attiecībā uz iekraušanu un izkraušanu, pasažieru iekāpšanu vai izkāpšanu, apkopi un tīrīšanu, kā arī ar policiju un muitu saistītām formalitātēm pašnodarbinātajiem arī turpmāk būs jāpilda tās pašas prasības kā kompāniju nodarbinātajiem šoferiem. Pašlaik ES tiesību akti noteic, ka vidējais darba laiks nedēļā ir 48 stundas. Tas var tikt pagarināts līdz 60 stundām, ja vien netiek pārsniegta vidējā norma - 48 stundas četru mēnešu laikposmā.

Turpmākie soļi

Līdz ar noraidījumu pašreizējā Direktīva 2002/15/K par darba laiku ceļu transportā paliek spēkā. Saskaņā ar to kopējie noteikumi uz pašnodarbinātajiem šoferiem jāattiecina no 2009.gada 23.marta.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties