#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Šogad 9.maijā atzīmēs vienotas Eiropas idejas 60.gadadienu
, 2010. gada, 28.aprīlis, 2010

1950.gada 9.maijā - piecus gadus pēc II pasaules kara beigām un dienu pēc Vācijas kapitulācijas akta parakstīšanas - Francijas ārlietu ministram Robertam Šūmanam radās šķietami utopisks plāns - apvienot Eiropas valstis (tajā skaitā divas līdz šim Eiropā grūti samierināmās valstis Franciju un Vāciju) vienotā rīcībā. Šogad - 60 gadus vēlāk - 9.maijā vienotas Eiropas idejas dzimšanu suminās 27 šīs savienības dalībvalstis, ieskaitot Latviju.

Turpinot tradīcijas, arī šogad Latvijā no 5. līdz 9.maijam tiek atzīmēta Eiropas nedēļa, kuras galvenais notikums būs "Eiropas Savienības Dārza svētki" 9.maijā Vērmanes dārzā, Rīgā. Pasākums būs veltīts Eiropas gadam 2010 - Cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību, īpaši uzsverot savstarpējās palīdzības un solidaritātes, jaunu prasmju apgūšanas un mācīšanās nepieciešamību un nozīmi.

Papildus tam Eiropas nedēļas ietvaros notiks arī virkne citu pasākumu gan Rīgā, gan Latvijas reģionos - informācijas dienas, izstādes, konkursi, semināri u.c. Detalizētāku pasākumu programmu skatīt oficiālajā interneta vietnē .

"Ir ļoti svarīgi vēlreiz atkārtot, ka Latvija ir neatņemama Eiropas demokrātiskās kultūras sastāvdaļa gan politiski, gan ģeogrāfiski un tagad jau sesto gadu pilnvērtīgi piedalāmies Eiropas lēmumu pieņemšanā. Mūsu pašu ziņā ir tas, kā izmantojam iespējas, ko Eiropa mums sniedz. Lai būtu veiksmīgi, mums nepieciešama informācija un zināšanas, lai iegūto informāciju prasmīgi pielietotu. Tāpēc aicinu aktīvi iztaujāt dažādos pasākumos iesaistītos ekspertus - gan par izglītības un prakses iespējām jauniešiem, gan par citu valstu pieredzi," uzsver Māris Graudiņš, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja vadītājs.

"Piedalīšanās ir vienīgā iespēja demokrātijā, kā izmantot iespējas", uzsver Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Iveta Šulca. "Iestāšanās Eiropas Savienībā iedeva mūsu rokās zelta atslēdziņu labākai dzīvei. Tas, kā izmantojam šo zelta iespēju atslēdziņu - gan finansiālās, gan jaunas iekārtas un jaunus tiltus, gan jaunas darbavietas un jaunus tirgus, gan jaunas zināšanas un jaunu pieredzi, - ir atkarīgs vien no mums pašiem," viņa papildina.

"Izvēle, kas tika izdarīta pirms sešiem gadiem, ir devusi mums iespēju, kura pašiem jāprot izmantot un attīstīt", uzskata Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Teikmanis.

Parasti, runājot par Latvijas dalību ES, mēs uzsveram materiālo - naudas ieguvumu - Eiropas struktūrfondu finansējums, iespēja studēt un ceļot, iespēja meklēt un atrast darbu Eiropā, tajā pašā laikā tā ir iespēja attīstīt savu valsti, tās kultūru, valodu, tradīcijas. Latviešu valoda ir viena no oficiālajām ES valodām. Cits jautājums, cik sekmīgi esam. Taču galvenais ir izmanot iespēju! Tāpēc aicinām piedalīties Eiropas dienu pasākumos novados, kā arī "Eiropas Savienības Dārza svētkos" Vērmanes dārzā - 9.maijā.

Svētku viesi no pulksten 10:30 līdz 16:00 tiks laipni gaidīti Vērmanes dārzā, kur ikvienam interesentam būs iespēja klātienē iepazīties ar Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi, tradīcijām un dzīvesziņu, kā arī jaunu zināšanu ieguves un studiju iespējām.

Arī Latvijai pasākumā būs īpaša māja, kurā apmeklētāji varēs iepazīties ar Latvijai nozīmīgām un aktuālām tēmām - eiro ieviešana, atbalsts uzņēmējdarbībai, radošums un inovācijas. Eiropas Gada mājā svētku dalībniekiem uz brīdi būs iespēja iejusties cilvēka ar īpašām vajadzībām dzīvē - tehnisko palīglīdzekļu demonstrējumi, riteņkrēslu strītbols, pieredzes apmaiņa, konsultācijas, sarunas, pirmās palīdzības vingrinājumi biedrības "Sustento" un Latvijas Sarkanā Krusta vadībā. Eiropas Savienības māja savukārt dos iespēju tikties zināšanu, sarunu un mākslas istabu noskaņās. Lai uzrunātu svētku dalībniekus, vienkopus nāks visi Eiropas informācijas tīklu pārstāvji. Atsevišķi būs iespēja uzzināt vairāk par Rīgas iecerēm 2014.gadā, kad pilsēta kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Īpašu programmu jauniešiem un bērniem piedāvās jauniešu organizācijas, kas informēs par Eiropas Savienības sniegtajām iespējām jauniešiem, kā arī aicinās apmeklētājus iesaistīties interaktīvās aktivitātēs par Eiropas Savienības tēmu. Apmeklētāji tiks aicināti piedalīties arī kopējā pasākuma zināšanu spēlē, izvēloties apciemot Vērmanes dārza mājas pēc viena no piedāvātajiem maršrutiem. Noslēguma ceremonijā izlozes kārtībā tiks noskaidroti un apbalvoti lielās spēles uzvarētāji ar katras mājas pārstāvju īpaši sarūpēto balvu.

Visas dienas garumā uz Vērmanes dārza skatuves ar muzikāliem priekšnesumiem uzstāsies orķestri, kori, grupas un ansambļi.

Informācijai:

- Dārza svētkos piedalīsies un informācijā dalīsies 20 ES valstu vēstniecības Latvijā.

- 2009.gadā notika pirmie "Eiropas Savienības dārza svētki", tajos piedalījās vairāk nekā 10 tūkstoši apmeklētāju.

- Jaunums: dienas laikā pieslēgšanās Vērmanes dārzam LTV7 programmā un visu dienu tiešsaiste ar komentāru iespējām-

Eiropas nedēļu un Eiropas dienu Vērmanes dārzā organizē Ārlietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Eiropas Parlamenta Informācijas biroju, Rīgas domi un Eiropas Savienības dalībvalstu vēstniecībām Rīgā.

Piedalies!

Pasākumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. Tās mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību.

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties