#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Šonedēļ Barselonā notiek augsta līmeņa e-veselības konference
, 2010. gada, 15.marts, 2010

No 15. līdz 18.martam Barselonā norisināsies konference "E-Veselība 2010", kurā tiks pieņemta deklarācija par Eiropas valstu sadarbību e-Veselības jomā. Tajā piedalīsies augsta līmeņa Eiropas Savienības amatpersonas. Latviju pārstāvēs Veselības ekonomikas centra direktore Daiga Behmane.

Konferences un deklarācijas mērķis ir veicināt e-Veselības attīstību gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Konferencē tiks analizēta sadarbība e-Veselības politikas, likumdošanas un vienotu standartu ieviešanā, kā arī aplūkotas pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomas. Īpaša uzmanība tiks pievērsta arī tam, kā nodrošināt sabiedrības (veselības aprūpes sniedzēju, mediķu, pacientu un sabiedrisko organizāciju) iesaistīšanos e-Veselības plānošanā un attīstībā.

E-veselību Eiropas Padome ir novērtējusi kā šim brīdim īpaši nozīmīgu un ļoti aktuālu veselības nozares jomu, izceļot to "kā vienu no galvenajiem instrumentiem, lai veicinātu veselības aprūpes kvalitāti, piekļuvi un drošību".

Pamatmērķis visu e-Veselības projektu realizācijai ir nodrošināt operatīvāku un efektīvāku finanšu līdzekļu pārvaldību veselības aprūpes nozarē, kā arī pieejamāku un saprotamāku veselības aprūpi pacientiem. E-Veselībai ir izšķiroša nozīme arī starpvalstu veselības aprūpes uzlabošanā - tā nodrošina ātru informācijas piegādi par pacientu no vienas valsts medicīnas iestādes uz citas valsts medicīnas iestādi.

Pašlaik Veselības ekonomikas centrs vada trīs e-Veselības projektus, piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu:

1. "Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms".

2. Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) - 1. posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personas datu aizsardzības nodrošināšana.

3. "Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides 1. posms".

Šogad tiks uzsākta visu šo projektu ietvaros realizējamo informācijas sistēmu izstrāde. Visiem trim projektiem jābūt pabeigtiem līdz 2013. gadam.


Informācija sagatavota pēc Veselības ekonomikas centra materiāliem

Foto: freerangestock.com

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties