#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Spriedīs, kā iedzīvotāji uztver Eiropas pilsonību
, 2010. gada, 12.jūnijs, 2010

Vai Latvijas iedzīvotāji ir gatavi nopietni uztvert ES pilsonību - to 18.jūnija konferencē "Eiropas pilsonība viņpus skepticisma" ES mājā diskutēs amatpersonas, eksperti un pilsoniskā sabiedrība.

Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gadā aktualizēja jautājumu par Eiropas pilsoņu politisko līdzdalību ES pārvaldībā. Eiropas Savienības pilsonība, kas papildina, bet neaizvieto nacionālo pilsonību, ir kļuvusi par ietekmīgu jēdzienu un simbolu Eiropā. Jautājumi, kas saistīti ar pilsoņu politisko līdzdalību Eiropas līmenī, ir īpaši aktuāli Latvijā, kur ekonomiskā krīze ir stiprinājusi gan saikni ar Eiropas Savienību, gan vispārējo skepticismu sabiedrībā.

Lai veicinātu ekspertu viedokļu apmaiņu par izaicinājumiem pilsoniskajai līdzdalībai Eiropas līmenī un par ES pilsonības institūcijas nākotni, 18.jūnijā politikas centrs "EuroCivitas" un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā ES mājā organizē konferenci "Eiropas pilsonība viņpus skepticisma".

Eiropas Komisijas, Eiropas Politikas pētījuma centra, citu ES dalībvalstu un Latvijas eksperti tiek aicināti apspriest šādas tēmas: vai ES pilsonība spēj kļūt ne tikai par institūciju, bet arī par politisko identitāti? Cik efektīvas ir ES iniciatīvas, kas ir vērstas uz ES pilsoņu tiesību paplašināšanu, un vai pilsoņi izmantos jaunos, Lisabonas līguma ieviestos, līdzdalības mehānismus? Vai ES pilsonība un līdzdalība Eiropas pārvaldībā interesē Latvijas iedzīvotājus?

Konference norisināsies 2010. gada 18.jūnijā plkst. 12:30 - 16:30, Eiropas Savienības mājā Rīgā, Aspazijas bulvārī 28 (2. stāvā). Darba valodas: angļu un latviešu (ar sinhrono tulkojumu). Žurnālistiem savu dalību lūdzam pieteikt, rakstot uz e-pastu info@eurocivitas.org.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties