#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Straupē centrs bērniem un jauniešiem
, 2010. gada, 03.septembris, 2010

“Ilgi gaidījām, lēni nāca un beidzot esam sagaidījuši,” sacīja Straupes pamatskolas direktore Ligita Krūmiņa. Beidzot tika atklāts bērnu un jauniešu interešu centrs. 90 procentus ēkas rekonstrukcijas izdevumu tiks segti no ES līdzekļiem. Nākotnē tiks domāts, kā iekārtot un apdzīvot ēkas otro stāvu. Arī tam tiks piesaistīta nauda no ES fondiem.

Tik grūts nav bijis neviens objekts, to atzina gan skolas direktore, gan pašvaldības vadītājs, gan visi, kuri bija saistīti ar šīs ēkas rekonstrukciju. Pirmais tās nodošanas termiņš bija oktobris. Pagājušajā gadā. Konkursā par darbu izpildi uzvarēja firma, kas pasludināja maksātnespēju, tad arī nākamajai ar strādāšanu īsti neveicās. Rekonstrukcijas gaitā nomainījās četras celtnieku brigādes, divas firmas un četri apakšuzņēmēji. Tas ir nebijis gadījums vismaz Pārgaujas novadā.

“Mēs cēlām, cēlām un uzcēlām,” tā atklāšanā sacīja novada vadītājs Hardijs Vents. “Druvai” viņš pastāstīja, ka tika celts un reizē remontēts tikko uzceltais.
Grūtības jau ātri aizmirstas. Kādreizējo skolas darbnīcu vietā tagad ir mūsdienīgs centrs. Te dienas vadīs 40 straupieši. Jaunajās telpās nodarbības un mācības notiek trīs un četrgadīgo bērnu grupai un piecu un sešgadīgo bērnu pirmskolas apmācības grupai. Mazajiem pusdienas nesīs klāt, bet piec un sešgadīgie ies uz skolas ēdamzāli.Te pēc stundām skolā varēs pavadīt brīvo laiku bērni no septiņu līdz 13 gadu vecumam.   “Ir daudzi skolēni, kam pēc stundām jāgaida autobuss, bet skolā nav pagarinātās dienas grupas, viņi te varēs iesaistīties dažādās nodarbībās. Arī Mazstraupes centrā dzīvojošajiem bērniem pēc stundām īsti nav ko darīt, varēs nākt te. Būs nodarbības floristikā un noformēšanā, piedāvās aktivitātes dažādām interešu grupām. Ir iecere bērniem izveidot pasaku klubiņu, kur caur pasakām runāt pat nacionālajām vērtībām, būs nodarbības mūzikā,” par iecerēm stāsta skolas direktore.

Klātesot Straupes pelei Straupastelei, lentu svinīgi pārgrieza pirmsskolas izglītības grupas audzēkne Madara Rudzīte un domes priekšsēdētājs Hardijs Vents. Apskatot jauno mājvietu, priecīgi bija gan bērni, gan vecāki. Skolas direktore un novada vadītājs jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā iemēģināja jauno novusa galdu un izspēlēja pirmo partiju. Plauktos spēlētājus gaida dažādas galda spēles. Pašvaldība ap desmit tūkstošus latu ir ieguldījusi centra aprīkojuma iegādei. Māksliniece, straupiete Daiga Kreitūze gādājusi par telpu noformējumu. Līdz nepazīšanai pārvērtusies arī apkārtne, iekārtots un vēl tiks papildināts rotaļu laukums pagalmā. Tajā, izrādījās, bija sakrājušies būvgruži, nevis kā dažs runāja, ka tur ir saglabājams kultūrslānis. Tagad pagalmā zaļo zāliens.

Sarmīte Feldmane
Laikraksts Druva

 
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties