#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Sūdzēsies Eiropas ombudam par veselības aprūpes situāciju Latvijā
, 2010. gada, 30.jūnijs, 2010

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) aicinās parakstīt un iesniegs Eiropas ombudam sūdzību par Eiropas Komisijas (EK) rīcību, pasliktinot veselības aprūpi Latvijā.

Šodien izplatītajā paziņojumā arodbiedrība uzsver, ka nodrošinās ikvienam Latvijas iedzīvotājam iespēju parakstīties, lai atbalstītu sūdzību un aizstāvētu savas tiesības uz pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi. Gatavību parakstīt sūdzību kopā ar LVSADA jau ir izteikušas arī vairākas sabiedriskās organizācijas.

Gatavojot sūdzību, LVSADA pamatojas uz Eiropas Savienības (ES) Pamattiesību hartas 35.pantu, kas cita starpā paredz, ka visiem ES politikas dokumentiem un aktivitātēm ir jānodrošina augsts līmenis cilvēku veselības aizsardzībā.

Taču ne Saprašanās memorands starp Eiropas Kopienu un Latviju, nedz EK turpmākā rīcība nesatur norādes uz konkrētu rīcību, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem ES Pamattiesību hartas 35.pantā paredzētās garantijas.

Ņemot vērā šādu rīcību, laikā no 2008.gada līdz 2010.gadam Latvijas valdība ir samazinājusi valsts finansējumu veselības aprūpei par aptuveni 25%. Līdz ar to aptuveni 50% slimnieku vairs nevar atļauties nopirkt nepieciešamos medikamentus, iedzīvotāji trīs reizes biežāk nekā vidēji ES nepieciešamības gadījumā neveic veselības pārbaudi nepietiekamas pieejamības dēļ.

Kopš 2009.gada 1.jūlija pieaugušie gandrīz vairs nesaņem valsts apmaksātu plānveida medicīnisko palīdzību slimnīcās. Turklāt par 2010.gadā sniegto neatliekamo medicīnisko palīdzību valsts jūnijā ir parādā slimnīcām 13,5 miljonus latu, tāpēc pēc pāris mēnešiem slimnīcas līdzekļu trūkuma dēļ būs spiestas pārtraukt arī neatliekamās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem.

Tāpat gada laikā par 14,2% ir pieaudzis neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izsaukumu skaits, par 12,3% - akūto stacionāra slimnieku skaits, par 14,6% samazināts ārstniecības personu skaits neatliekamās palīdzības slimnīcās, bet mirstība slimnīcās ir pieaugusi par vairāk kā trešdaļu, turklāt tās pieaugums ir tieši proporcionāls akūto slimnieku skaita pieaugumam. Tā EK rīcības sekas un savu lēmumu sūdzēties Eiropas ombudā pamato arodbiedrība.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties