#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Šulca: Svarīgi ir maksimāli efektīvi izmantot jau pieejamo ES finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam
, 2010. gada, 23.jūlijs, 2010

Laikā, kad piekļuve citiem finanšu līdzekļiem ir
ierobežota, ir ļoti svarīgi maksimāli efektīvi izmantot jau pieejamo Eiropas
Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu sniegtās iespējas,
uzsvērusi Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības Latvijā vadītāja Iveta
Šulca.

Šonedēļ valdība lēma par nacionālo pozīciju gaidāmajās sarunās ar EK, kurās Latvija mēģinās saņemt atbalstu SIA "Latvijas Garantiju aģentūra" īstenotajai papildus finansējuma novirzīšanai atbalsta pasākumiem uzņēmējiem. Ja EK neatzīs šādu Latvijas veikto atbalsta pasākumu, izdalītos līdzekļus valsts nevarēs pieprasīt kā atmaksu no Eiropas Komisijas un tie būs jāsedz no pašu budžeta.

Kā norādīja Šulca, vērtējot papildu finansējuma nepieciešamību uzņēmējdarbības atbalstam, svarīgi ir zināt, cik efektīvi tiek izmantota Latvijai kā ES dalībvalstij jau piešķirtā ES nauda mazajam un vidējam uzņēmējdarbības (MVU) atbalstam. Cik ātri tā sasniedz uzņēmējus un kur tā tiek ieguldīta.

ES finansējums - struktūrfondi, ES programmas un Eiropas Investīciju fonda finansējums - ir gandrīz vienīgie ievērojamie finanšu avoti MVU atbalstam. Krīzes laikā uzņēmēju piekļuve citiem finanšu resursiem ir apgrūtināta, un jo īpaši tas attiecas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, uzsver EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja.

Patlaban Latvijā 91% uzņēmumu uzskatāmi par ļoti maziem jeb "mikrouzņēmumiem", kuru darbinieku skaits nav lielāks par pieci un gada apgrozījums nepārsniedz 70 000 latu.

"Ja saskaita līdzekļus, kas MVU atbalstam paredzēti dažādās struktūrfondu programmās no ES budžeta, Eiropas Investīciju fonda aktivitātēs un ES programmās, to kopējā summa pārsniedz pusmiljardu latu. Piemēram, tie ir gandrīz 90 miljoni eiro no Eiropas Investīciju fonda, kurš noslēdzis līgumu ar četrām starpniekinstitūcijām - "BaltCap Management Latvia" par riska kapitāla fondu 20 miljonu eiro apmērā, ar "Imprimatur Capital Baltics" par "sēklas" un uzsākšanas kapitāla fondu 14,7 miljonu eiro apmērā, bet ar "SEB banka" un "Swedbank" ir noslēgti līgumi par aizdevumu kapitāla pārvaldīšanu attiecīgi par 30 un 22 miljoniem eiro," sacīja Šulca.

Kā vēl vienu piemēru viņa min gandrīz 20 miljonus latu lielā Eiropas Sociālā Fonda finansētā programma "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai".

"Naudas nekad nebūs par daudz, taču svarīgi pēc iespējas efektīvāk iztērēt to, kas jau ir pieejama. Līdz ar to jautājums ir nevis par naudas pietiekamību, bet par pievienoto vērtību, kuru tā nauda rada, nonākot ekonomikā," sacīja EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja.

Līdz šim MVU pieejamais finansējums "Latvijas Hipotēku un Zemes bankā" Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas programma 2008.-2011.gadam ir 140,2 miljoni latu, bet aizdevumi mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām 2010.-2012.gadam pieejami 70 miljoni latu. Atbalstam komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai 2009.-2013.gadam pieejami 18,5 miljoni latu.

Mikrokreditēšanas programmā pieejami 550 000 latu, Lauksaimniecības apgrozāmo līdzekļu programmā - 10 miljoni latu.  "Latvijas Garantiju aģentūrā" kopumā eksporta un kredītu garantijām no ES fondu līdzekļiem ir atvēlēti vairāk nekā 50 miljoni latu. Ja rēķina, ka uz
katru atvēlēto LGA latu vajadzētu izsniegt garantijas trīskāršā apmērā, tad maksimālais garantiju apmērs, ko LGA varētu izsniegt jau ar esošajiem līdzekļiem, ir ap 150 miljoniem latu.

Arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra administrē ES fondu atbalstu uzņēmējiem. Ir vairākas ES līdzfinansētas atbalsta programmas, kur 2007.-2013. gada periodam ir atvēlēti vairāki simti miljoni latu. Piemēram, kompetences centru programma (36 miljoni latu līdz 2015.gadam), jaunu produktu izstrādes programma (50 miljoni latu), īpaši atbalstāmo teritoriju aktivitāte (21 miljons latu), augstas pievienotās vērtības investīcijas (apstiprināti projekti 34 miljonu latu apmērā, kopējā programma vairāk kā 70 miljonu latu), ārējo tirgu apgūšana (13,4 miljoni latu) un citas programmas.

Savukārt Eiropas Investīciju Fonda pieejamais finansējums ir kopumā 86,7 miljoni eiro (60,7 miljoni latu.)  Jau ziņots, ka mēneša beigās, 28.jūlijā, notiks Latvijas un Eiropas Komisijas augsta līmeņa pārstāvju sarunas, lai mēģinātu pamākt EK akceptu SIA "Latvijas Garantiju aģentūra" veiktajiem atbalsta pasākumiem uzņēmējiem.

2009.gada 30.oktobrī Finanšu ministrija (FM) nosūtīja Eiropas Komisijai grozījumus darbības programmā "Uzņēmējdarbība un inovācijas", cita starpā paredzot finansējuma palielinājumu aktivitātes "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros no 20 miljoniem latu līdz 60,5 miljoniem latu.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties