#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Talsos sākusies vērienīga ielu seguma rekonstrukcija
, 2010. gada, 21.jūlijs, 2010

Šobrīd pilnā sparā rit rekonstrukcijas darbi Talsu tautas nama laukumā, lai jau augusta Dižmāras tirgū Talsu centrālais laukums un Lielā iela varētu dižoties ar kvalitatīvu segumu un krāšņu vizuālo veidolu. Šiem darbiem sekos vēl vairāku Talsu centrālo ielu seguma maiņa.

Ir sākušies ilgi gaidītie ielu rekonstrukcijas darbi Talsu pilsētā Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta „Ielu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros. Projekts paredz uzlabot ielu infrastruktūras stāvokli Talsos, Brīvības ielā, K. Valdemāra ielā, Lielajā ielā, Darba ielā, Fabrikas ielā un Laidzes ielā. Paredzēts veikt minēto ielu brauktuvju un ietvju rekonstrukciju un izbūvi, kā arī inženierkomunikāciju izbūvi.

Tautas nama laukums pēc rekonstrukcijas iegūs pilnīgi jaunu veidolu – norobežotas automašīnu un autobusu stāvvietas un krāsainu bruģakmens klājumu. Pēc rekonstrukcijas bruģa segums būs gandrīz visā Lielajā ielā – no Zvaigžņu ielas līdz pat K.Mīlenbaha ielai.

Līgums par būvdarbu veikšanu ir noslēgts ar SIA „Talce”. Autoruzraudzību projektā veic SIA „L4 ceļu projekti”, bet būvuzraudzību nodrošina SIA „”Projekts 3” būvuzraugs Jurijs Gruduls.

Projekta īstenošanas rezultātā Brīvības ielā tiks rekonstruēts ielas segums 0,876 km garumā, K.Valdemāra ielā - 2,181 km garumā un izbūvēta lietus ūdens kanalizācija 1,14 km garumā, Lielajā ielā - 0,451 km garumā, Darba ielā - 0,991 km garumā, Laidzes ielā - 0,552 km garumā, Fabrikas ielā - 0,158 km garumā.

Projekta beigu termiņš ir 2010. gada 30. decembris. Projekta plānotās kopējās izmaksas: Ls 1 120 108, ERAF finansējums - Ls 952 091, valsts budžeta dotācija - Ls 50 405, pašvaldības finansējums - 117 612.

Avots: www.talsi.lv, 20.07.2010

Foto: www.talsi.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties