#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
„Te mēs dancos’, te mēs dziedās’, te mēs dzīvos’”
, 2010. gada, 23.augusts, 2010

Gudenieku pagasta pārvaldes vadītāja Daina Bērende atzina, ka kritisks vērotājs varbūt varētu arī atrast kļūdiņas vecās klēts atjaunošanā, bet kopumā Basu tautas nams esot skaists.

Vakar pēcpusdienā Biržu muižā bija svētki – durvis vēra atjaunotais Kuldīgas novada Basu tautas nams.

Viesu pulkā bija gan vietējie ļaudis, gan suiti no pārnovadiem Alsungā un Jūrkalnē, gan pašvaldību pārstāvji. Dziedāja Gudenieku suiti un Krētainie suiti, katoļu prāvests Andris Vasiļevskis deva svētību, un, Daces Nastevičas koklei skanot, viesi devās iekšā.

Sagaida Eiropas naudu

Nama saimniecei un Gudenieku kultūras dzīves rīkotājai Olitai Ulmkalnei šīs bija ugunskristības – pirmais lielais pasākums. Pagasta pārvaldes vadītāja Daina Bērende laimīga stāsta: „Ideja bija sena, cilvēki katrā sapulcē prasīja, kad tas vienreiz notiks. Projektu rakstījām vēl pagasta padomes laikā, bet būvējām no šī gada februāra. Tas, ka vairāk nekā 200 gadu vecā klēts, kurā tautas nams bijis arī padomju gados, brūk kopā, man mieru nedeva. Bet naudas nebija, tikai drusku jumtu palabojām. Nu dabūjām Eiropas naudu.”
Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem Gudenieku ļaudis saņēmuši 140 tūkstošus latu, bet klētij tērēti 82 tūkstoši ar pusi. Pārējā nauda tikšot izlietota pagasta centra apgaismošanai, Basu bibliotēkas jumtam un siltināšanai.

Visām vajadzībām

„Lai nams jūs aicina kopā, lai ļauj saturīgi pavadīt laiku un saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu!” vēlēja Kuldīgas novada domes kultūras pārvaldes vadītāja Dace Reinkopa. „Mums te būs visādas izdarības – pasākumi. Jumta stāvā, kas nav siltināts, no pavasara līdz rudenim varēsim aust. Te beidzot būs mājas folklorai. Lejā esam atstājuši muzeja telpu, kurā viss ir tāds, kā bija, lai iekšā nav tik jaunais vien. Zāli iznomāsim svētkiem. Te noteikti daudz kāzu svinēs, jo mums uzdāvināja mirti, un tā vecās mājās aug labi. Te mēs audīs’, te mēs dancos’, dziedās’ un dzīvos’,” smaida D.Bērende.
Viņa teic lielu paldies visiem bijušajiem Gudenieku deputātiem, kas vienoti nobalsojuši par klēti, novada projektu speciālistei Annijai Stūrmanei, būvuzraugam Aivaram Brencim, kura gleznu izstāde jau rotā namu, un pārējiem labajiem ļaudīm.

Inguna Spuleniece, Kurzemnieks
Modra Rubeņa foto

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties