#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
TIEŠRAIDE: Vai pastāv "Baltijas modelis"nabadzības mazināšanai!?
, 2010. gada, 27.maijs, 2010

* Baltijas valstu konference „Risinājumi nabadzībai un sociālajai atstumtībai Baltijas valstīs" Tās mērķis ir identificēt piemērotākos risinājumus nabadzības un sociālās atstumtības novēršanai četros līmeņos: individuālā, organizāciju, pašvaldību/ valsts un Eiropas līmenī.

Konferenci rīko Eiropas Parlamenta Informācijas biroji Baltijas valstīs Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību ietvaros.

Konferencē aicināti piedalīties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valstis institūciju pārstāvji, pētnieki un žurnālisti, kā arī ikviens cits interesents. Konferencē sagaidāma 60 Latvijas, 30 Lietuvas un 25 Igaunijas pārstāvju dalība, sniedzot iespēju pārrunāt risinājumus nabadzībai un sociālajai atstumtībai Baltijas līmenī un mācīties vienam no otra labās pieredzes.

Konference akcentēs nepieciešamību stiprināt Baltijas valstu iedzīvotāju drošumspēju, kas nozīmē cilvēka spēju nenonākt nedrošā situācijā un nezaudēt drošības sajūtu. Toties, ja tas ir noticis, zināt kā atgūt drošības sajūtu. Cilvēku drošumspēja ir cieši saistīta ar cilvēkdrošību - jēdzienu, kas Baltijas valstīs līdz šim lietots salīdzinoši reti. Cilvēkdrošība ir „brīvība no bailēm un brīvība no trūkuma”. Ikviens cilvēks reizēm var izjust nedrošību. Viens atsevišķs gadījums, ja nav pārlieku traumatisks, parasti nerada ekstrēmu nedrošību. Ja cilvēkam ir augsta personīgā drošumspēja, tas spēs izvairīties no nedrošām situācijām vai arī spēs ātri atjaunot drošības izjūtu. Tomēr hroniska nabadzība vai ekonomiskas vai citas krīzes radīta trauma var pārgrūst cilvēkus pāri drošības slieksnim, liekot tiem zaudēt spējas rīkoties un bieži, cenšoties tikt galā ar situāciju, liekot izvēlēties paškaitīgu vai pasīvu attieksmi. Cilvēks, kas ir pārkāpis šim slieksnim, nevar atgūt drošumspēju bez citu palīdzības..

Konferences pirmajā paneļdiskusijā tiks runāts par nevalstiskā sektora piedāvātajiem un iespējamiem risinājumiem nabadzības un sociālās atstumtības novēršanai. Otrajā paneļdiskusijā šie paši jautājumi tiks skatīti pašvaldību, valsts un Eiropas Parlamenta / Eiropas Savienības līmenī.

Darba grupu laikā tiks pievērsta uzmanība trim iedzīvotāju grupām, kuras Baltijā ir īpaši pakļautas nabadzības un sociālās atstumtības riskam un tiks meklēti risinājumi drošumspējas stiprināšanai individuālā, organizāciju, pašvaldību, valsts un Eiropas līmenī.

Paneļdiskusiju un darba grupu laikā sniegtie ierosinājumi tiks apkopoti un pēc konferences tiks iesniegti Baltijas valstu atbildīgajām institūcijām, Eiropas Parlamenta deputātiem un komitejām, kā arī būs pieejami ikvienam interesentam internetā.

Konferencē aicināti piedalīties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valstis institūciju pārstāvji, pētnieki un žurnālisti, kā arī ikviens cits interesents. Konferencē sagaidāma 60 Latvijas, 30 Lietuvas un 25 Igaunijas pārstāvju dalība, sniedzot iespēju pārrunāt risinājumus nabadzībai un sociālajai atstumtībai Baltijas līmenī un mācīties vienam no otra labās pieredzes.

KONFERENCE
RISINĀJUMI NABADZĪBAI UN SOCIĀLAJAI ATSTUMTĪBAI BALTIJAS VALSTĪS

Rīga, 2010.GADA 27.MAIJS
Maritim Park Hotel Rīga, (Slokas iela 1)
Konferences valodas: latviešu, angļu, lietuviešu

8:30 Kafija

9:00 Konferences atklāšana
Māris Graudiņš, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Rīgā vadītājs
Uldis Augulis, LR labklājības ministrs
Vilija Blinkevičiūtė, Eiropas Parlamenta deputāte no Lietuvas

9:20 Atklāšanas uzruna „Cilvēkdrošība un vienlīdzība”
Māra Sīmane, Latvijas Platformas attīstības sadarbībai direktore

9:45 Paneļdiskusija: Pilsoniskās sabiedrības risinājumi nabadzības un sociālās atstumtības novēršanai
Moderators: Inete Ielīte, Latvijas Bērnu foruma direktore

Paneļdiskusijas atklāšana: Annelie Edrén, Stokholmas Pilsētas misijas Sociālo nodaļu vadītāja
Juratė Matikovienė, Caritas Lietuva
Inguna Badune, Biedrības „Baltā māja” direktore
Igaunijas NVO pārstāvis (tiek precizēts)

11:30 Kafijas pauze

12:00 Paneļdiskusija: Pašvaldību, valsts un Eiropas Savienības/ Eiropas Parlamenta risinājumi nabadzības un sociālās atstumtības novēršanai
Moderators: Daiva Jakaitė, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Viļņā vadītāja

Paneļdiskusijas atklāšana: Ülle-Merike Papp, Igaunijas sieviešu organizāciju Apaļā galda pārstāve
Tatjana Ždanoka, Eiropas Parlamenta deputāte no Latvijas
Vilija Blinkevičiūtė, Eiropas Parlamenta deputāte no Lietuvas
Boguslavas Gruževskis, Lietuvas Darbaspēka un sociālo pētījumu institūta direktors
Mārtiņš Moors, Rīgas domes Labklājības departamenta, Sociālās pārvaldes priekšnieks

 

Konferenci "Risinājumi nabadzībai un sociālajai atstumtībai Baltijas valstīs" rīko Eiropas Parlamenta Informācijas biroji Baltijas valstīs Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību ietvaros.

Konferences mērķis ir identificēt piemērotākos risinājumus nabadzības un sociālās atstumtības novēršanai četros līmeņos: individuālā, organizāciju, pašvaldību/valsts un Eiropas līmenī.

Plašāka informācija www.europarl.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties