#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Trīs miljoni — arodvidusskolām
, 2010. gada, 09.septembris, 2010

Valsts izglītības attīstības aģentūra parakstījusi vienošanos ar Rēzeknes 14. arodvidusskolu, Lūznavas Profesionālo vidusskolu un Rēzeknes Profesionālo vidusskolu par mācību aprīkojuma modernizāciju un infrastruktūras uzlabošanu profesionālās izglītības programmu īstenošanai.

Rēzeknes 14. arodvidusskolā gaidāma ēkas un infrastruktūras renovācija, nomainot logus, jumtu, veicot  ēkas ārsienu siltināšanu. Tiks atjaunots sanitārais mezgls, elektroinstalācijas, ventilācijas sistēma.

Izglītības programmās “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Būvdarbi” mācību materiālo bāzi pilnveidos ar jaunākām tehnoloģijām. Paredzēts labiekārtot matemātikas, fizikas, ķīmijas un informācijas tehnoloģijas kabinetus, modernizēt skolu bibliotēkas un nodrošināt informācijas tehnoloģijas mācību procesa pilnveidošanai.

Šos darbus paredzēts īstenot 2011. gada laikā.

Kopējā darbiem nepieciešamā summa ir 897 760 latu, ERAF finansējums — 772 073 lati (86%), valsts budžeta finansējums — 125 687 lati (14%).

Lūznavas Profesionālajā vidusskolā paredzēta mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana: dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācija; informācijas tehnoloģiju iegāde;  zivkopības laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde; ēdienu gatavošanas tehnoloģijas;  autotransporta un elektrotehnikas laboratorijas aprīkojuma iegāde; bibliotēkas modernizācija; mācību korpusa renovācija un dienesta viesnīcas renovācija.

Kopējās izmaksas ir  1 351 023  1 351 023 lati, ERAF līdzfinansējums —  1 161 879  1 161 879 lati (86%), valsts budžeta finansējums — 189 144 lati (14%).

Arī Rēzeknes Profesionālajā vidusskolā paredzētas vērienīgas izmaiņas. Notiks mācību ēkas korpusa infrastruktūras uzlabošana, tiks izveidota mācību laboratorija pārtikas pārstrādei un no jauna uzbūvēta daudzfunkcionāla zāle — mācību auditorija.

Tiks pilnveidota arī mācību materiālā bāze, aprīkojot to ar mūsdienu prasībām atbilstošām tehnoloģiskām iekārtām, modernizēs arī fizikas un ķīmijas kabinetus un skolas bibliotēku.
Darbus paredzēts veikt no oktobra līdz 2012. gada beigām.

To izmaksas ir 830 075 lati, ERAF finansējums — 713 864 lati (86%), valsts budžeta finansējums — 116 211 latu (14%).

Rēzeknes vēstis, attēlā - Rēzeknes ģērbonis

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties