#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Turpinās Preiļu novada krīzes centra izveide
, 2010. gada, 01.jūlijs, 2010

Ekonomiskā situācija un dažādas negācijas sabiedrībā arī Preiļu novadā apliecina krīzes centra un pansijas nepieciešamību. Jau informējām, ka Preiļu novada dome ir radusi iespēju piesaistīt finansējumu un realizēt projektus, kuru ietvaros Preiļu novadā tiks izveidots krīzes centrs un pansija.

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Vaivods stāsta, ka šobrīd turpinās ERAF projekta «Preiļu novada krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā» īstenošana.

Diennakts krīzes centrs atradīsies Preiļu novada pansijas ēkas (Jaunatnes ielā 1, Līčos) trešajā stāvā. Krīzes centra vajadzībām rekonstruējamo telpu kopējā platība ir 362,9 m2. Šobrīd objektā aktīvi turpinās būvdarbi un pārbūve, kuri tiek veikti atbilstoši 2009. gada 3. septembrī noslēgtajam līgumam starp Preiļu novada domi, SIA «Preiļu saimnieks» un būvuzņēmēju SIA «Lata CMD». Ēkā tiek īstenots arī valsts investīciju projekts, ko veic SIA «Preiļu saimnieks». Pēc būvdarbu pabeigšanas, paredzēts rekonstruētās telpas aprīkot un iekārtot atbilstoši krīzes centra vajadzībām.

Krīzes centrā tiks nodrošināta iespēja uzturēties un saņemt psihologa palīdzību krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem, bāreņiem, pensijas vecuma cilvēkiem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Pansijas ēkā tiks ierīkots speciāls lifts.

Projekta «Preiļu novada krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā» noslēguma termiņš ir šī gada 30. septembris. Objekta rekonstrukcijas kopējās izmaksas atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ir Ls 80 244,91 ar PVN, no kuriem 9% ir pašvaldības līdzfinansējums, 6% — valsts finansējums, bet 85% ERAF līdzekļi. Papildus būvdarbu izmaksām ir autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas.

Avots: "Novadnieks", 29.06.2010

Foto: www.preili.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties