#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Turpmāk Eiropas veselības apdrošināšanas karti izsniegs pieteikuma iesniegšanas dienā!
, 2010. gada, 20.augusts, 2010

Veselības norēķinu centrs informē, ka no šodienas Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja Eiropas veselības apdrošināšanas karti bezmaksas saņemt pieteikuma iesniegšanas dienā nevis līdzšinējo 15 kalendāro dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas. Tādejādi arī tiem ceļotājiem, kuri dodas neplānotā ceļojumā, īsi pirms paša brauciena ir iespēja saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti.

Pēc grozījumiem veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtības noteikumos, kuri no šodienas stājas spēkā, persona EVAK karti varēs saņemt Veselības norēķinu centra centrālajā birojā vai teritoriālajā nodaļā, iesniedzot aizpildītu un parakstītu EVAK pieteikuma veidlapu.

EVAK pieteikuma veidlapā ir jānorāda vārds, uzvārds un personas kods. EVAK karte tiks izsniegta tajā pašā dienā, kad persona iesniegs aizpildīto pieteikuma veidlapu. Savukārt, lai saņemtu EVAK karti pa pastu, pieteikuma veidlapā ir jānorāda arī personas dzīves vietas adrese. EVAK personai tiks nosūtīta pa pastu trīs darba dienu laikā no pieteikuma veidlapas saņemšanas dienas.

EVAK pieteikuma veidlapu persona var iesniegt, nosūtot to pa pastu vai arī personīgi iesniedzot Veselības norēķinu centrā. Ar veidlapu var iepazīties Veselības norēķinu centra mājas lapā www.vnc.gov.lv.

Eiropas veselības apdrošināšanas karte jeb EVAK (angļu valodā - European Health Insurance Card) ir dokuments, kas apliecina, ka persona ir Eiropas Savienības dalībvalsts, vai Norvēģijas, Lihtenšteinas, Īslandes, vai Šveices Konfederācijas iedzīvotājs un savā valstī ir sociāli apdrošināta. EVAK karte, uzturoties citā Eiropas valstī, apliecina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kāda tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.

Atgādinām, ka EVAK izsniedz personai personīgi vai personas likumiskajam (vecākiem par saviem nepilngadīgajiem bērniem, aizbildņiem, aizgādņiem) vai pilnvarotajam pārstāvim, uzrādot personu apliecinošus dokumentu un dokumentu, kas pierāda tiesības pārstāvēt personu (piemēram, nepilngadīgas personas dzimšanas apliecība; pase, kurā norādīti nepilngadīgi bērni; notariāli apliecināta pilnvara).

EVAK pieteikuma veidlapu var iesniegt un EVAK karti saņemt Veselības norēķinu centra centrālajā birojā Rīgā (Cēsu iela 31, 6. ieeja, 3. stāvs, tālr. 67045000) pirmdienās: 8.30 – 18.30, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.30–16.45, piektdienās: 8.30 – 15.30 vai teritoriālajās nodaļās – Daugavpilī (Saules iela 5, tālr. 65422236), Jelgavā (Zemgales prospekts 3, tālr. 63027249), Kuldīgā (Baznīcas iela 9, tālr. 63350620), Smiltenē (Pils iela 6, tālr. 64772301) pirmdienās: 8.30 – 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.30–17.00, piektdienās: 8.30 – 15.30.

Veselības norēķinu centrs
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties