#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Turpmāk pie valsts iestādēm plīvos arī ES karogs
, 2010. gada, 01.maijs, 2010

2010.gada 1.maijā, stājas spēkā MK noteikumi, kas paredz, ka turpmāk pie Ministru kabineta, visām ministriju ēkām, Latvijas robežkontroles punktos, kā arī pie mūsu valsts diplomātiskajām pārstāvniecībām ārvalstīs līdzās Latvijas karogam pastāvīgi jāplīvo arī ES karogam.

Ierosinājums par ES karoga lietošanu pie iepriekš minētajām ēkām nācis no bijušā ārlietu ministra Māra Riekstiņa pēc atgriešanās no kāda komandējuma ārzemēs, kur šāda prakse tiek īstenota jau labu laiku. Tika arī aptaujātas Latvijas vēstniecības par ES karoga lietošanas tradīcijām citās ES valstīs. Kā stāsta Ārlietu ministrijas Valsts protokola otrā sekretāre Sintija Stipre: „M.Riekstiņa vēlme bija tādā veidā parādīt, ka Latvija novērtē visu to labo, ko mums dod dalība ES, paust politisku atbalstu šai organizācijai un popularizēt ES vērtības Latvijā.”

Sākotnēji bijusi iecere šos norādījumus par ES karoga lietošanu attiecināt arī uz pašvaldību ēkām, taču pēc Tieslietu ministrijas aicinājuma šāda prasība noteikumos netika iekļauta. Galvenais iemesls – jārēķinās ar finansiālo situāciju, jo katrai Latvijas pašvaldībai tādā gadījumā nāktos vidēji reizi gadā iegādāties jaunu karogu, lai nomainītu nolietoto. Viena ES karoga cena ir aptuveni 25 – 30 Ls.

Līdz ar to pašvaldībām ir brīva izvēle – lietot vai nelietot ES karogu. Sintija Stipre piebilst, ka lielāks gandarījums, protams, būtu, ja tas tiktu darīts arī pilnīgi brīvprātīgi. Piemēram, Daugavpilī jau tagad pie pašvaldības ēkas plīvo gan Latvijas, gan ES karogs. „Mums tā ir jau visu laiku! Man šķiet, jau kopš brīža, kad Latvija iestājās ES!” telefonsarunā komentēja Daugavpils novada domes preses sekretāre Līga Korsaka. Savukārt, Talsos ES karogs pie domes ēkas parādās īpašos gadījumos. „Protams, svētku dienās, kā arī - pie mums bieži ierodas viesi no ārvalstīm un sadarbības partneri, tad tiek izkārts arī ES karogs. Bet ikdienā mums ir Latvijas valsts karogs,” stāsta Talsu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Priede.

Faktiski ES karogu vismaz svētku dienās (kā, piemēram, gaidāmajā Eiropas dienā 9.maijā) pie savas dzīvojamās ēkas drīkst izkārt jebkurš iedzīvotājs, kurš uzskata sevi par ES patriotu! Tas attiecas arī uz skolām, bērnudārziem, kultūras namiem un citām iestādēm.

ES pieder pie tām organizācijām, kas ļauj savu simboliku lietot visiem, kas to vēlas (protams, ar noteikumu, ka tas tiek darīts pareizi). Salīdzinājumam var minēt NATO, kas dalībvalstīm ir noteikusi ļoti striktus ierobežojumus savas simbolikas lietošanai, un privātpersonām šīs organizācijas karogu lietot vispār nav atļauts. Latvijā NATO karogs redzams tikai pie Aizsardzības ministrijas un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba ēkas.

Līdz šim nereti tika lietoti ES karogi, kas izgatavoti neatbilstošās proporcijās. Tie piemēroti Latvijas karoga garuma un platuma proporcijām. „Jaunajos noteikumos šī norma ir precizēta saskaņā ar starptautisko karogu lietošanas etiķeti un paredz, ka citu karogu, t.sk. arī ES karoga, platumam (vertikālajai malai) jābūt vienādam ar Latvijas karoga platumu, bet garumam (horizontālajai malai) – atbilstoši karoga autentiskajai proporcijai (ES karogam 1:1,5 – autore),” skaidro Ārlietu ministrijas pārstāve S.Stipre.

Tomēr zīmīgi, ka mūsu kaimiņi lietuvieši vienīgie no ES valstīm ir paredzējuši vienādu tiesisko aizsardzību starptautisko publisko organizāciju (t.sk. ES), citu valstu un savam – Lietuvas valsts karogam. Latvijas likumi paredz administratīvu naudas sodu vai kriminālatbildību (atkarībā no pārkāpuma nozīmīguma) tikai par neatbilstošu Latvijas karoga lietošanu vai tā zaimošanu.

Cikos svētku un atceres dienās jāpaceļ un jānolaiž valsts karogs? Kurā vietā pie ēkas tam jāatrodas? Kādam jābūt karoga mastam un auduma sarkanajam tonim? Jaunie noteikumi paredz arī šādas nianses. Nezināšana neatbrīvo no atbildības, tādēļ jebkurš iedzīvotājs var saņemt atbildes uz viņam neskaidrajiem jautājumiem par karogu un citu valsts simbolu lietošanu, vēršoties Ārlietu ministrijas Valsts protokolā.

Informācijai:

MK noteikumi nr.405 „Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi” (ietverti arī norādījumi par ES karoga lietošanu): http://www.likumi.lv/doc.php?id=209092

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties