#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Uz tabakas "sirdsapziņas" - aptuveni 650 000 priekšlaicīgu nāves gadījumu ES
, 2010. gada, 27.maijs, 2010

Gaidot 2010.gada pretsmēķēšanas dienu (pirmdiena, 31.maijs), Eiropas Komisija nāk klajā ar Eurobarometer aptaujas rezultātiem, kas liecina, ka lielākā daļa ES iedzīvotāju atbalsta stingrākus tabakas kontroles pasākumus. Piemēram, trīs ceturtdaļas eiropiešu atbalsta ilustrētus brīdinājumus uz tabakas iepakojumiem par ietekmi uz veselību un smēķēšanas aizliegumu restorānos. Tomēr aptauja liecina arī, ka gandrīz viena trešdaļa eiropiešu joprojām smēķē, neskatoties uz faktu, ka tabaka nogalina katru otro lietotāju. Komisija plāno drīzumā sākt atklātu apspriešanu ar mērķi pārskatīt 2001.gadā pieņemto tabakas izstrādājumu direktīvu, un tā pastiprina tabakas kontroles pasākumus visā Eiropas Savienībā.

Veselības un patērētāju politikas komisārs Džons Dalli teica: "Tabaka ik gadu nogalina 650 000 eiropiešu, un daudzas dzīvības varētu glābt, samazinot tabakas patēriņu. Īpašas bažas raisa smēķēšanas rādītāji jauniešu vidū. Eiropa nevar pasīvi noskatīties, kā nākamās paaudzes smēķējot kaitē savai veselībai!"

Komisārs piebilda: "Esmu apņēmies darīt visu, kas ir manos spēkos, lai mazinātu tabakas patēriņu Eiropā, izmantojot drīzumā plānoto spēkā esošo tiesību aktu par tabakas izstrādājumiem pārskatīšanu un apsverot pasākumus, kas var palīdzēt izveidot skaidru un iedarbīgu noteikumu kopumu, lai rūpētos par Eiropas iedzīvotāju veselību."

Īsi par tabakas izstrādājumu direktīvu

Direktīvu 2001/37/EK pieņēma 2001. gadā. Ar to noteikts, piemēram, maksimāli pieļaujamais nikotīna un darvas daudzums cigaretēs, ražotājiem uzlikts pienākums uz cigarešu paciņām izmantot brīdinājumus par ietekmi uz veselību un informēt par tabakas saturu, kā arī aizliegts izmantot tādus marķējumus kā "viegls".

Komisija patlaban pārskata šo direktīvu, lai nodrošinātu augstāku veselības aizsardzības līmeni un atjauninātu direktīvu, ņemot vērā jaunāko informāciju par sastāvdaļām un valstu tiesību aktiem. Piemēram, lai patērētājiem sniegtu plašāku informāciju un padarītu tabakas izstrādājumus mazāk pievilcīgus, īpaši jauniešiem. Komisija plāno nākt klajā ar pārskatītās direktīvas priekšlikumu 2011. gada otrajā pusē.

Vide bez tabakas dūmiem

Pēc Padomes 2009.gada novembra ieteikuma attiecībā uz vidi, kas brīva no tabakas dūmiem, Eiropas Komisija stingri atbalsta dalībvalstu centienus izveidot "Eiropu bez tabakas dūmiem līdz 2012.gadam". Šajā kontekstā Komisija rosina visas dalībvalstis aizsargāt savus iedzīvotājus no tabakas dūmu iedarbības slēgtās sabiedriskās telpās, darbavietās un sabiedriskajā transportā, lai mazinātu pasīvās smēķēšanas ietekmi uz bērniem. (Tiesību aktu pieņemšana un īstenošana attiecībā uz vidi bez tabakas dūmiem joprojām ir dalībvalstu kompetencē.)

Ko domā iedzīvotāji?

Eurobarometer aptaujas rezultāti liecina, ka Eiropas iedzīvotāji atbalsta stingrākus tabakas kontroles pasākumus. Sabiedrība plaši atbalsta (75 % ir par) ilustrētus brīdinājumus uz tabakas iepakojumiem par ietekmi uz veselību, lai gan šobrīd tos izmanto tikai četras dalībvalstis. Spēcīgu atbalstu guva arī tādu aromātu aizliegums, kas padara tabakas izstrādājumus pievilcīgākus (61 %), un reklāmas aizliegums pārdošanas vietās (63 %).

Šodien publicēts cits Komisijas pētījums, kurā konstatēti skaidri pierādījumi, ka brīdinājumi uz tabakas iepakojumiem par ietekmi uz veselību ir iedarbīgi. Tie uzlabo zināšanas par tabakas lietošanas ietekmi uz veselību, kā arī palīdz mainīt attieksmi un ar tabakas lietošanu saistīto izturēšanos.

Kampaņa HELP: jauni TV sižeti

Komisija sponsorējusi divu jaunu TV sižetu uzņemšanu un izplatīšanu; to mērķgrupa ir gados jauni cilvēki, it īpaši sievietes. Sižetus no 2010.gada 31.maija pārraidīs vairāk nekā 130 kanālos Eiropā.

Pamatinformācija

Tabakas lietošana ir visizplatītākais no novēršamajiem nāves cēloņiem ES. Tā katru gadu izraisa aptuveni 650 000 priekšlaicīgas nāves gadījumu ES.

Lai mazinātu tabakas patēriņu visā Eiropas Savienībā, Komisija piemēro visaptverošu tabakas kontroles politiku. Daudzi dažādi mehānismi, darbības un iniciatīvas, tostarp tiesību akti par tabakas kontroli, smēķēšanas novēršanas un atmešanas pasākumi, kalpo tam, lai stiprinātu tabakas kontroles politiku.
 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties