#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Uzdevums – Vallē saglabāt vidusskolu
, 2010. gada, 23.augusts, 2010

Valles vidusskolas 35 gadu jubilejā 21. augustā bija ieradušies seši no līdzšinējiem deviņiem direktoriem. Viņu vēlējums un uzstādījums pašreizējam direktoram Česlavam Batņam bija nepārprotams – darbs un enerģija jāveltī, lai Vallē saglabātu vidusskolu.

«Kamēr es te strādāšu, vidusskola būs,» «Bauskas Dzīvei» pašpārliecināti teica direktors. Tālākā sarunā jauneklīgo pašpārliecinātību nomainīja lietišķs iecerēto plānu uzskaitījums. Direktors ir pārliecināts, ka, attīstot piedāvājumu dažādību, Valles vidusskola varētu būt saistoša daudziem apkaimes jauniešiem. Zīmīgi, ka 1975. gadā, kad vidusskolu veidoja tās pirmais direktors Vasīlijs Iskrovs, arī viņš piedāvāja jaunas, tajos laikos neizplatītas novitātes. «Man atlika turpināt Vasīlija Iskrova iesākto, attīstīt automācību. Skolēni ar prieku nāca uz mūsu skolu, jo te līdztekus vidējai izglītībai varēja iegūt šofera, traktorista, arī motocikla vadītāja tiesības. Tajos laikos lauku bērniem tā bija liela vērtība,» atceras skolas otrais direktors Pēteris Vucenlazdāns.

Darbaudzināšanu kā savu direktora gadu prioritāti «Bauskas Dzīvei» nosauca arī Aleksandrs Dementjevs. Savukārt bijusī direktore Aija Tukiša atmiņu stāstījumu iesāka ar aicinājumu atcerēties dzīvesprieku un jautro gaisotni, kas viņas laikā valdījis skolā. Direktors Aigars Kruvesis, kurš tagad vada Lielvārdes vidusskolu, gandarīts, ka salidojumā ieradušies tik daudz bijušo absolventu: «Tas liecina, ka skolas gadi bijuši jauki, ja reiz viņi ir te, lai vēlreiz tos atcerētos.» Līdzīgu domu pauda arī iepriekšējā direktore Inga Petruševska, paužot prieku par bijušajiem skolas beidzējiem, kas ieradušies tikties ar savu jaunību.

Valles vidusskolas pirmā izlaiduma 1978. gadā absolvente Sarmīte Kvedaroviča savus skolas gadus atceras ar prieku: «Mums bija lieliska audzinātāja, skolotāja Zigrīda Veļķere. Mēs bijām aktīvi, skaļi, dzīvespriecīgi un arī zinātkāri. Skolas gadu draudzība pastāv joprojām, arī šovakar esam ieradušies kuplā skaitā. Tas liecina, ka Valles vidusskola mums bijusi un ir vismīļākā.»

Avots: Bauskas Dzīve, 23.aug.

Foto: Direktors Česlavs Batņa Valles vidusskolas jubilejas svinīgajā sarīkojumā visus vieno kopīgā dziesmā, veltījumā skolai.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties