#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Uzlabos pacientu informētību par zālēm
, 2010. gada, 22.septembris, 2010

Eiropas Parlaments šodien Strasbūrā apstiprināja priekšlikumus, kas uzlabos pacientu informēšanu par zālēm un to blaknēm. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem par zāļu uzraudzību tiks izveidoti dalībvalstu un ES mēroga portāli, kuros iedzīvotāji varēs atrast informāciju par zālēm un ziņot valsts atbildīgajām iestādēm par novērotajiem blakus efektiem. Zāles, kam tiek veikta papildu novērošana, pacientu informācijas lapās tiks apzīmētas ar melnu simbolu.

Parlaments trešdien apstiprināja ar dalībvalstīm panākto vienošanos, kas nozīmē, ka "farmakovigilances" (zāļu uzraudzības) likumprojekti ir pieņemti galīgi. Saskaņā ar jauno direktīvu tiks izveidoti interneta portāli informācijas izplatīšanai par medikamentiem un zinātniski novērotajām blaknēm. Dalībvalstu mēroga portāli būs saistīti ar Eiropas kopējo portālu, un tajos būs katra tirgū pieejamā produkta izvērtējums. Portāli un tajos ievietotās pacientu informatīvās lapās būs arī informācija par to, kā ziņot par iespējamajām blaknēm.

Dažas zāles, piemēram, jauni medikamenti, kuros ir jaunas aktīvas vielas, ir atļautas ar nosacījumu, ka tām tiek veikta papildu novērošana. Tādas zāles turpmāk tiks apzīmētas ar melnu simbolu un norādi „Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība”. Šādu produktu saraksts tiks ievietots ES un dalībvalstu līmeņa portālos.

Īpaša ES datubāze "Eurdravigilance" apkopos ar zāļu uzraudzības saistīto informāciju no visiem atļauju turētājiem, zāļu ražotājiem un atbildīgajām dalībvalstu iestādēm. Šī datu bāze būs pilnībā pieejam Eiropas Komisijai, Zāļu uzraudzības aģentūrai un dalībvalstīm, un ierobežotā veidā — arī veselības aprūpes profesionāļiem un plašākai sabiedrībai, garantējot datu aizsardzību.

Turpmākie soļi : Jaunie tiesību akti būs jāievieš 18 mēnešu laikā pēc oficiālās publikācijas.

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties