#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Uzņems studentus bezmaksas māszinību studijās
, 2010. gada, 19.aprīlis, 2010

Īstenojot Eiropas Sociālā fonda (ESF) veselības aprūpes darbinieku tālākizglītības projektu, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte jūlijā sāks dokumentu pieņemšanu viengadīgajā māszinību profesionālajā bakalaura studiju programmā trīs māsu pamatspecialitātēs. Studijas finansē ESF, un tās ir bezmaksas.

Programmas mērķis ir nodrošināt māsu profesionālās pamatizglītības turpinājumu, iegūstot augstāko izglītību un apgūstot kādu no māsu pamatspecialitātēm. Studiju programma ir akreditēta, un pēc veiksmīgas tās pabeigšanas tiks izsniegts Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes diploms, kas apliecina profesionālā bakalaura grāda veselības aprūpē un māszinību speciālista profesionālās kvalifikācijas iegūšanu.

Fakultāte piedāvā izvēlēties šādas pamatspecialitātes: anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas pamatspecialitāte, bērnu aprūpes māsas pamatspecialitāte un internās aprūpes māsas pamatspecialitāte.

Viengadīgajā studiju programmā tiks uzņemtas personas, kurām ir 1. līmeņa profesionālā augstākā jeb koledžas izglītība ar kvalifikāciju "māsa" vai "ārsta palīgs" vai veselības zinātņu bakalaura vai maģistra grāds māszinībās.

Uzņemšanu plānots sākt jūlijā. Lai uzzinātu par dokumentu pieņemšanas laikiem un vietu, nepieciešams sekot informācijai Latvijas Universitātes portālā www.gribustudet.lv.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties