#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Uzņēmumi tiek aicināti līdz 2010. gada 30. novembrim reģistrēt ķīmiskās vielas
, 2010. gada, 13.septembris, 2010

Komisija atgādina uzņēmumiem, ka tiem līdz šā gada 30. novembrim jāreģistrē plaši izmantotās vai ļoti bīstamās ķīmiskās vielas un līdz šim termiņam palicis mazāk par 12 nedēļām. Reģistrēšana ir viens no starpposma mērķiem ES REACH regulā par ķīmiskajām vielām un to drošu izmantošanu. Uzņēmumiem tiek arī atgādināts, ka tiem līdz nākamā gada 3. janvārim Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) jāpaziņo par savu ķīmisko vielu klasifikāciju un marķēšanu.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Antonio Tajāni un vides komisārs Janess Potočniks teica: “Mūsu ķīmijas rūpniecībai jākļūst ilgtspējīgai. Tāpēc aicinām visus attiecīgos uzņēmumus iesniegt visus dokumentus paredzētajā laikā. Uzņēmumiem ir noteiktas stingras prasības, bet tās ir kā investīcija, kas atmaksāsies, jo izvirzīs Eiropas ķīmisko rūpniecību vadībā. Ieguvumi būs lielāka konkurētspēja, vairāk inovāciju un darbavietu Eiropas pilsoņiem tīrākā un veselīgākā vidē.”
Līdz 10. septembrim ECHA iesniegts aptuveni 4000 pieteikumu, un to skaits strauji aug. Uzņēmumiem jāpasteidzas pabeigt dokumentācijas izstrādi un iespējami ātri tā jāiesniedz. Nozīmīgākie reģistrētāji aicināti to darīt līdz 30. septembrim, lai varētu risināt potenciālās problēmas ar reģistrāciju un lai pārējiem reģistrētājiem būtu pietiekami daudz laika iesniegt dokumentāciju līdz novembra beigām. Uzņēmumiem, izmantojot REACH IT rīku, dokumentācija jāiesniedz elektroniski.

Komisija un ECHA dara visu iespējamo, lai šajā pasākumā atbalstītu nozari. Komisijas, ECHA un nozares apvienību augsta līmeņa vadītāju grupa ir veiksmīgi strādājusi, lai padarītu reģistrēšanas procesu raitāku. ECHA intensīvi strādā, lai sagatavotu un publicētu detalizētus norādījumus 22 ES valodās.

Jānovērtē arī nozares veiktais darbs. Termiņš strauji tuvojas, un nav viegls uzdevums izveidot informācijas apmaiņas forumus par vielām un organizēt darbu tajos, lai uzņēmumi reģistrācijas vajadzībām varētu apmainīties ar datiem par ķīmiskajām vielām.

Reģistrēšana skar ne tikai ķīmisko vielu ražotājus, bet arī uzņēmumus, kuri tieši neietilpst ķīmisko vielu nozarē, piemēram, metāla vai tekstilpreču ražotājus.

Ķīmisko vielu lietotāji ir atkarīgi no vielu pieejamības tirgū un to savlaicīgas reģistrēšanas. Turklāt pēc reģistrēšanas tiem jāizpilda pilnveidotie piegādātāju ieteikumi par drošumu vai atsevišķos gadījumos pašiem jāveic riska novērtējumi par konkrētiem izmantošanas veidiem.

Termiņi, kuros jāizpilda jaunie noteikumi par vielu klasifikāciju
Uzņēmumiem tiek arī atgādināts, ka tiem līdz 2010. gada 1. decembrim atkārtoti jāklasificē pārdodamās vielas saskaņā ar jaunajiem noteikumiem par klasifikāciju un marķēšanu un līdz 2011. gada 3. janvārim jāpaziņo šīs klasifikācijas ECHA. ECHA izpilddirektors Gērts Dancets piebilst: “Mūsu ieteikums uzņēmumiem, kuri gatavojas īstenot regulu par ķīmisko vielu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP regulu), ir būt gataviem sniegt ziņas noteiktajā termiņā. Ir pieejami ECHA un valstu palīdzības dienesti, lai palīdzētu un sniegtu atbalstu nozarei, īpaši MVU, un tie varētu izpildīt pienākumus.” Klasifikācija ir būtiska, lai noteiktu, vai ķīmiskā viela ir bīstama veselībai un videi, un no tās atkarīgs, kāda informācija būs uz to produktu marķējuma, kurus izmanto darba ņēmēji un patērētāji. Svarīgi uzsvērt, ka šie paziņojumi jāsūta arī par mazu ķīmisko vielu daudzumu. Tas nozīmē, ka tas skar daudz vairāk uzņēmumu, tostarp MVU.

Eiropas Komisijas pārstāvniuecība Latvijā

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties