#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Uzsākta Latgales Kultūrvēstures muzeja ēku kompleksa rekonstrukcija
, 2010. gada, 15.jūlijs, 2010

2009. gada 9. septembrī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Rēzeknes pilsētas domi tika parakstīta vienošanās par projekta „Latgales Kultūrvēstures muzeja ēku kompleksa rekonstrukcija” īstenošanu.

Sākoties 2010. gadam, zvaigžņu pētnieki paredzēja, ka tīģera gads esot īstais laiks jaunu un nozīmīgu projektu uzsākšanai un realizēšanai. Zvaigznes ir labvēlīgi apspīdējušas arī Latgales Kultūrvēstures muzeju, jo 2010. gada jūlijā ir uzsākti būvniecības darbi, kurus veic konkursa kārtībā izvēlēts uzņēmums pilnsabiedrība „Latgales Būve”. Kopējās būves izmaksas sastāda 547 402,85 LVL ar PVN. Muzejs savu darbību turpina un aicina sekot līdzi informācijai presē un Internet portālos par notikumiem muzejā.

Kopējās būves izmaksas sastāda 547 402,85 LVL ar PVN, no kurām 85% finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds, 6% - valsts budžeta dotācija un 9% - pašvaldības līdzfinansējums.

Kopumā projekts veicinās Rēzeknes kā Austrumlatvijas kultūras un izglītības centra atpazīstamību un nodrošinās MK noteikumos paredzēto Nacionālo muzeju krājumu saglabāšanu. Veicot Latgales kultūrvēstures muzeja ēku rekonstrukciju, ēkas tiks savienotas vienā kompleksā un tiks nodrošināts atbilstošs mikroklimats krājumu glabāšanai. Ērtai piekļuvei muzeja ekspozīcijām, izstādēm un latgaliešu literatūras fondiem tiks nodrošināta piekļuve ne vien pilsētas iedzīvotājiem, bet arī pilsētas viesiem, tūristiem, pētniekiem, vēsturniekiem. Paplašinot muzejpedagoģisko ekskursiju skaitu, tiks dota iespēja bērniem un jauniešiem iesaistīties muzeja dzīvē, tādējādi pārveidojot tā tēlu no noslēgtas vides uz atvērtu un uz klientiem orientētu. Līdz šim cilvēki ar īpašām vajadzībām nav varējuši iepazīties ar lielāko daļu muzeja aktivitāšu, taču, nodrošinot piekļuvi šiem cilvēkiem, liela daļa pilsētnieku varēs iegūt jaunu sociālo kontaktu vietu.

Kad pienāks ēkas pamatakmens ielikšana, aicināsim ikvienu interesentu uz svinīgu kopā būšanas brīdi, kura laikā pamatos iemūrēsim rēzekniešu Muzeju naktī rakstītos vēlējumus muzeja un pilsētas nākotnei. Par konkrētu datumu paziņosim gan presē, gan Internetā.

Avots: Projekta vadītāja Indra Brivņa, www.rezekne.lv, 14.07.2010

Foto: www.rezekne.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties