#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Uzsākti rekonstrukcijas darbi Turnas un Mierkalna tautas namos
, 2010. gada, 02.augusts, 2010

Valkas novada Ērģemes un Zvārtavas pagastu pārvaldēs ir uzsākti darbi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta „Valkas novada infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošana” plānoto aktivitāšu ieviešanā. Ir noslēgusies iepirkuma procedūra par būvdarbu veikšanu „Turnas tautas nama fasādes vienkāršotai rekonstrukcijai” un „Mierkalna tautas nama vienkāršotai rekonstrukcijai”.

 Valkas novada Ērģemes un Zvārtavas pagastu pārvaldēs ir uzsākti darbi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta „Valkas novada infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošana” plānoto aktivitāšu ieviešanā. Ir noslēgusies iepirkuma procedūra par būvdarbu veikšanu „Turnas tautas nama fasādes vienkāršotai rekonstrukcijai” un „Mierkalna tautas nama vienkāršotai rekonstrukcijai”.

Turnas tautas nama divu ārsienu rekonstrukcijas darbus jau uzsākusi būvfirma SIA „R.K.C.F.Renesanse”. Ar ELFLA līdzfinansējumu 2009.– 2010.gadā tika veikta arī daļēja tautas nama rekonstrukcija.

Savukārt Mierkalna tautas nama vienkāršotās rekonstrukcijas darbus veic būvfirma SIA „Valkas būvnieks”. Projekta ietvaros ir tiks uzlikts jauns jumta segums, nosiltinot ēkas bēniņus, kā arī nomainīti logi un ārdurvis.Tiks meklētas iespējas finansējuma piesaistei arī šī tautas nama iekštelpu renovācijai.

Projekta „Valkas novada infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošana” ietvaros ir plānotas arī citas aktivitātes: sporta zāles būvniecība Vijciemā, Stepu ciema ielu asfaltēšana un ceļu „Darbnīcas – Turnas veikals” (garums 0,390 km) un „Turnas veikals – Liepu iela 7” (garums 0,310 km) rekonstrukcija.


Avots: www.valka.lv

Foto: www.valka.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties