#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Vadības partnerības pirmais gads - iESpēja
, 2010. gada, 12.jūnijs, 2010

Trešdien, 16.jūnijā, Ārlietu ministrijā no pulksten 14.30 līdz 15.30 tiks sniegts pārskats par 2009. un 2010.gada Vadības partnerības Eiropas Savienības (ES) komunikācijas plāna ietvaros īstenotajām kampaņām un projektiem.

Klātesošos uzrunās un uz jautājumiem atbildēs Ārlietu ministrijas ES direkcijas vadītāja - vēstniece Ilze Juhansone un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Iveta Šulca. Ar īstenotajiem projektiem interesentus iepazīstinās arī projektu un informācijas aktivitāšu veicēji.

2009.gadā īstenotie Vadības partnerības komunikācijas plāna projekti veicināja iedzīvotāju līdzdalību ES politikā, aicinot ikvienu interesentu iesaistīties debatēs un diskusijās, tādējādi nodrošinot labāku informācijas apriti. Savukārt, 2010.gadā ar projektu atbalstu tiek sekmēta sabiedrības informēšana par ES jautājumiem internetā un plašsaziņas medijos. Šogad tiek īstenots arī virkne pasākumu, akcentējot Eiropas gada 2010 tēmu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību.

Vadības partnerība ir sadarbība starp Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un Latvijas valdību, veidojot komunikācijas un informācijas pasākumus par ES jautājumiem. Vadības partnerības līgums ar Latvijas valdību tika noslēgts 2009.gada 10.jūlijā. Komunikācijas un informatīvo pasākumu īstenošanai Vadības partnerības ietvaros Eiropas Komisija ik gadu atvēl 200 000 eiro (ap 140 000 latu). Pasākumi tiek īstenoti saskaņā ar Komunikācijas plānu, kas ir Vadības partnerības neatņemama sastāvdaļa.

Vairāk informāciju par Vadības partnerību atradīsit Ārlietu ministrijas interneta vietnē: http://www.mfa.gov.lv/lv/eu/vp/

Masu mediju pārstāvji un citi interesenti aicināti pieteikt savu dalību minētajā pasākumā līdz 16.jūnija pulksten 14 Ārlietu ministrijas Preses un informācijas nodaļā pa tālruni 67016272.
 

Ārlietu ministrijas Informācijas un sabiedrisko attiecību departamenta Preses un informācijas nodaļa

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties