#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Vai zini, kas ir ES publiskā politika? Skaties tiešraidi un uzzini!
, 2010. gada, 30.jūnijs, 2010

Šodien Jēkabpilī notiek diskusija par ES publisko politiku „Publiskās politikas stratēģija 2010.gadā ES un Latvijā”. Piedalies arī Tu - skaties tiešraidi !

ES institūciju un Eiropas komisijas aktivitātes 2010.gadā iezīmē fakts, ka 2010.gadā Lisabonas stratēģijas politiskā kursa stafeti pārņem tās turpinājums „ Eiropas stratēģija 2020”. Latvijas iedzīvotāju informēšana par jauno politisko inciatīvu un ar tās īstenošanu saistītajām problēmām iegūst sevišķu nozīmi periodā pēc Lisabonas līguma noslēgšanas.
Jaunās stratēģijas centrā ir apņemšanās panākt, lai dalībvalstis vairāk uzmanības velta izglītībai un zinātnei, attīstībai, mazina nabadzības līmeni un paaugstina nodarbinātības līmeni, kā arī lielākā mērā orientējas uz starptautiskiem vides aizsardzības uzstādījumiem. Krīze ir padarījusi Eiropas ekonomiskās izaugsmes plānu īstenošanu grūtāku un atsegusi strukturālās nepilnības. Stratēģija „Eiropa 2020” iecerēta kā palīgs esošās krīzes pārvarēšanā un vienlaicīgi gudras, ilgtspējīgas izaugsmes un uzlabotas ekonomiskās pārvaldības veicinātāja.

10.Saeimas vēlēšanas Latvijā 2010.gada oktobrī var iezīmēties ar lielāku pievēršanos ES publiskās politikas jautājumiem sakarā ar Eiropas Komisijas līdzdalību, nodrošinot Latvijai starptautisko aizdevumu krīzes situācijā. Šīs ES un Eiropas Komisijas aktivitātes ir zināmā mērā aktualizējušas sabiedrības interesi par ES institūciju darbību un atsevišķiem ES politikas jautājumiem.
No otras puses, Latvija ir viena no viseiroskeptiskākajām ES dalībvalstīm. Negatīvās attieksmes pamatā ir gan Latvijas politiskās elites kļūdas, īstenojot ekonomisko politiku, gan sabiedrības vājās zināšanas par ES politisko institūciju darbību, kā arī neskaidrās sociāli ekonomiskās ekspektācijas, kuras saistījās ar iestāšanos ES, bet kuras sabiedrības uztverē nerealizējās. Rezultātā – vilšanās transformējās dziļā skepticismā.
Iespējas mainīt attieksmi pret ES institūcijām un politiku lielā mērā ir saistāmas ar iespējām mazināt informatīvo pārrāvumu ES jautājumos starp Latvijas politisko eliti un Latvijas sabiedrību. Viens no mehānismiem, kas to varētu sekmēt, ir sistemātiskas diskusijas ar Latvijas iedzīvotājiem, skolotājiem, skolu direktoriem, Latvijas bibliotēku apmeklētājiem, Latvijas pašvaldību vadītājiem par aktuālajiem ES jautājumiem. Tieši šie cilvēki ir vieni no ietekmīgākajiem viedokļu aģentiem Latvijas sabiedrībā.
Diskusiju tēmas konkrētajā tikšanās reizē sasauksies ar Eiropas Komisijas piedāvāto gadskārtējo politikas stratēģiju, taču ņemot vērā Latvijas specifiku un saistot ES stratēgisko vīziju un kārtējos uzdevumus ar situāciju un perspektīvām Latvijā.

Diskusijā piedalās:
Moderators: Dr.I.Ostrovska, ( BSA, „Eiropas studiju” programmas direktore, „SPK-Europe”, Team Europe dalībniece ) Diskusijas tēma „ Globalizācijas izaicinājumi, ES stratēģija un uzdevumi 2010.gadā ES un Latvijā”
2. Dreimane S. ( ZZS, eksperts ES jautājumos) "Latvijas jaunatnes ieklaušanās Eiropas izglītības sistēmā un ES mūžizglītības programma kā bezdarba mazināšanas līdzeklis”
3. Krūkle Ruta, (Skolu darba eksperts) . Diskusijas tēma: “Sociālā atsvešinātība, nabadzība un skolu problēmas, īstenojot ES stratēģiskos uzdevumus”

un Jēkabpils novada novada iedzīvotāji, pašvaldību darbinieki, skolu direktori, skolotāji un un pirmsskolas mācību iestāžu vadītāji

Diskusiju tematiku veidos sekojošas pamattēmas:
1. „ES stratēgijas 2020” uzdevumi ES dalībvalstīm
2. ES atbilde uz globalizācijas izaicinājumiem Radošuma un inovāciju nozīme
3. Nabadzības ietekme uz radošuma un inovatīvas pieejas attīstību skolās. Veidi, kā pārvarēt nabadzības un sociālās atstumtības negatīvās sekas.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties