#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Vairums lietuviešu atbalsta dalību Eiropas Savienībā
, 2010. gada, 09.augusts, 2010

Lielākā daļa Lietuvas iedzīvotāju ir ieinteresēti jautājumos saistībā ar Eiropas Savienību un atbalsta valsts dalību tajā. Sabiedriskās aptaujas dati rāda, ka lietuvieši vēlas saņemt informāciju par Eiropas Savienību, izmantojot televīziju, avīzes, radio un internetu, kā arī Ārlietu ministrijas preses centru.

Lietuvas dalību Eiropas Savienībā atbalsta 71.4% valsts iedzīvotāju. Šis skaitlis ir palicis gandrīz nemainīgs - 2008.gadā valsts dalību ES atbalstīja 72.2% respondentu. Vislielākais atbalsts dalībai Eiropas Savienībā ir vecuma grupā līdz 29 gadiem (75.5%) un grupā no 40 līdz 49 gadiem (73.2%). Lietuvas dalību ES visvairāk atbalsta aptaujātie ar augstāko izglītību (81.1%), pēc tautības lietuvieši (73.3%), speciālisti (85%), skolēni un studenti (74.4%), personas, kurām ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir vairāk par 800 un vairāk par 1000 litiem mēnesī (attiecīgi 76% un 80.7%), Kauņas, Klaipēdas, Šauļu un Paņevežas iedzīvotāji (77.9%).

16.8% aptaujāto neatbalsta Lietuvas dalību Eiropas Savienībā. Visvairāk pret valsts dalību ES ir noskaņoti cilvēki vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem (24.7%), krievu un poļu tautības pārstāvji (26.5% un 25.9%), strādnieki (22.7%), bezdarbnieki (20%), personas, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir līdz 400 litiem mēnesī (19.1%), Viļņā (19.4%) un mazpilsētās (19.1%) dzīvojošie.

Divas trešdaļas aptaujas dalībnieku sevi uzskata par ES pilsoņiem (66.1%), kamēr 22.1% neuztver sevi kā ES pilsoņus.

Augsta saglabājusies arī Lietuvas iedzīvotāju interese par valsts dalības ES jautājumiem. Šogad 62.1% atzina sevi par ieinteresētiem (2008.gadā attiecīgi 64.6%). 65% aptaujāto pauž interesi par vispārējiem jautājumiem saistībā ar Eiropas Savienību (salīdzinājumam – 2008.gadā šis rādītājs bija 67.7%). 25.1% aptaujāto nav ieinteresēti jautājumos saistībā ar Lietuvas dalību ES, bet 23% nav ieinteresēti jautājumos saistībā Eiropas Savienības aktivitātēm (2008.gadā šie rādītāji bija attiecīgi 23.1% un 19.5%).

Gada laikā ir novērojams neliels pieaugums sabiedrības izpratnē par Lietuvas dalību ES. Aptaujas rezultāti rāda, ka 16.1% iedzīvotāju uzskata, ka informācija par Lietuvas dalību ES ir pilnīgi pietiekama (2008.gadā – 13.2%), 26.4% iedzīvotāju uzskata, ka informācija ir pietiekama (2008.gadā – 25.6%). 39.5% uzskata, ka trūkst informācijas par Lietuvas dalību ES (2008.gadā – 40%).

Aptaujātie vislabprātāk būtiskāko informāciju par valsts dalību Eiropas Savienībā saņemtu izmantojot televīziju (85.9%), preses izdevumus (51.8%), radio (46.2%) un internetu (42.2%).

Lielākā daļa aptaujas dalībnieku (42.2%) izsaka atbalstu gaidāmajai Lietuvas prezidentūrai Eiropas Savienībā, kas paredzēta 2013.gada otrajā pusgadā, un uzskata to par iespēju gūt vērtīgu pieredzi valstij. 22.4% aptaujāto ir pretējās domās.

65.5% no aptaujātajiem, kas atbalsta Lietuvas prezidentūru ES uzskata, ka tas palīdzēs Lietuvai pārstāvēt savas intereses ES, un 50.7% piekrīt apgalvojumam, ka tā būs lieliska iespēja parādīt Lietuvu kā labu vietu investīcijām un tūrismam. 41.2% cer, ka prezidentūra pozitīvi ietekmēs valsts ekonomiku.

Iedzīvotāji, kuriem ir šaubas par Lietuvas prezidentūru ES, domā, ka Lietuvai ir pārāk mazas iespējas ietekmēt ES un ka valsts nebūs spējīga sasniegt izvirzītos mērķus (54.9%), kā arī satraucas par prezidentūras izmaksu ietekmi uz Lietuvas nodokļu maksātajiem (43.2%).

Aptaujas dalībnieki, kā būtiskākos mērķus, ko Lietuvai vajadzētu iekļaut prezidentūras prioritātēs, atzīmēja šos: ES enerģētiskā drošība (55.4%), ekonomiskā attīstība un nodarbinātība (53.9%), attiecības ar Krieviju (42.2%), ES Austrumu Kaimiņattiecību politika (33.1%), sadarbība izglītības un kultūras jomā (29.2%).

Aptauju veica sabiedriskās domas un tirgus pētniecības centrs „Vilmorus” pēc Lietuvas Ārlietu ministrijas pasūtījuma. Laika posmā no 2. līdz 11.jūlijam tika aptaujāti 1004 respondenti 18 Lietuvas pilsētās un 52 mazpilsētās. Aptauja tika realizēta Eiropas Sociālā fonda projekta „Lietuvas ES jautājumu sistēmas efektivitātes celšana ” ietvaros.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties