#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Valdība apstiprina nacionālo pozīciju gaidāmajai ECOFIN sanāksmei
, 2010. gada, 15.marts, 2010

Šodien valdība slēgtā ārkārtas sēdē apstiprināja Latvijas pozīciju Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) 16.marta sanāksmē Briselē izskatāmajiem jautājumiem. Latviju sanāksmē pārstāvēs finanšu ministrs Einars Repše (JL).

ECOFIN sanāksmes laikā plānots panākt ministru vispārējo vienošanos par Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku direktīvas priekšlikumu (AIFP direktīvas projekts).

Izstrādātā AIFP direktīvas projekta mērķis ir nodrošināt, lai visi Eiropas Savienībā savu darbību īstenojošie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki tiek efektīvi uzraudzīti un pārraudzīti.

Tiek ieviests juridiski saistošs licences piešķiršanas un uzraudzības režīms pārvaldniekiem, kas pārvalda alternatīvo ieguldījumu fondus ES. AIFP direktīvas projekts piedāvā iespēju atbrīvot no licencēšanas un darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzības tos alternatīvo investīciju fondu pārvaldniekus, kuru pārvaldīšanā esošo fondu līdzekļu apjoms nepārsniedz noteiktos sliekšņus, nosakot reģistrācijas un minimālās iesniedzamās informācijas prasības šādiem pārvaldniekiem.

AIFP direktīvas projektā iekļauti nosacījumi, kas jāievēro - licencētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, kuru pārvaldītie fondi neatrodas ES un to ieguldījumu apliecības netiek tirgotas ES, licencētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, kas pārvalda trešajā valstī dibinātu alternatīvo investīciju fondu un vēlas tirgot ieguldījumu apliecības ES, kā arī trešo valstu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, kas vēlas ES tirgot pārvaldīto alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības profesionālajiem ieguldītājiem.

Kopumā Latvija atbalstīs šos izstrādātos priekšlikumus.

Tāpat ECOFIN sanāksmes laikā ministriem būtu jāvienojas par turpmāko rīcību attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa (PVN) rēķinu piesūtīšanas noteikumiem. Ir sagatavots kompromisa dokuments, kas ietver vairākus priekšlikumus šī jautājuma darbības uzlabošanai.

Priekšlikumiem mērķis ir vienkāršot, modernizēt un saskaņot noteikumus PVN rēķinu jomā un veicināt plašāku e-rēķinu izmantošanu.

Galvenokārt tie paredz atcelt noteiktos juridiskos šķēršļus rēķinu piesūtīšanai elektroniski, vienkāršot noteikumus attiecībā uz PVN iekasējamības brīdi par preču piegādēm ES teritorijā un saskaņot noteikumus attiecībā uz PVN rēķiniem jomās, kurās pašlaik ir atšķirības, kā arī noteikt, kuras dalībvalsts noteikumi ir piemērojami PVN rēķinu sagatavošanā, lai panāktu tiesisko noteiktību.

Paredzēts vienkāršot izvēles iespēju visās dalībvalstīs izmantot naudas līdzekļu uzskaites principu (kases princips ) PVN maksāšanā un atskaitīšanā, noteikt, ka nodokļa maksātājs par darījumiem ES teritorijā izsniedz rēķinu, vēlākais, līdz mēneša 15.kalendārajai dienai, kas ir pēc mēneša, kad iestājies PVN iekasējamības gadījums, kā arī izveidot divas PVN rēķinu kategorijas - detalizēts PVN rēķins un vienkāršots PVN rēķins.

Latvija konceptuāli atbalstīs priekšlikumu mērķus vienkāršot, modernizēt un saskaņot noteikumus PVN rēķinu jomā. Tāpat Latvijai kopumā nav iebildumu pret Prezidentūras piedāvāto kompromisa priekšlikumu attiecībā uz e-rēķiniem.

ECOFIN sanāksmes laikā plānots apstiprināt arī Padomes secinājumu projektus par fiskālo stimulu pakāpenisku samazināšanu ES dalībvalstu ekonomikas atveseļošanai un valsts atbalsta pasākumu samazināšanu finanšu sektoram.

Ministriem arī plānots apstiprināt Padomes secinājumu projektu par klimata pārmaiņu finansēšanu. Tajā ir noteikts, ka attīstītās valstis 2010.-2012.gadam ir gatavas sniegt agrīno (fast-start) finansējumu 30 miljardu ASV dolāru apmērā, to paredzot vismazāk aizsargāto valstu atbalstam. ES dalībvalstis ir apņēmušās ieguldīt 2,4 miljardus eiro ik gadu 2010.-2012.gada periodā un ir gatavas nākt klajā ar sākotnējo situāciju par ieguldījumiem jau Bonnas sanāksmē, kas plānota š.g. 31.maijā – 11.jūnijā.

Tāpat ECOFIN sanāksmes laikā ir plānots apstiprināt Padomes secinājumu projektu par ES 2011.gada budžeta vadlīnijām.

Ministru tikšanās laikā plānota arī viedokļu apmaiņa par Eiropas Komisijas ziņojumu par Grieķijas statistiku, vienlaikus sanāksmē var notikt sākotnējā diskusija par Komisijas priekšlikumu Padomes regulai ar ko groza attiecībā uz statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā.

Komisija ziņojumā par situāciju Grieķijā norāda, ka ir jāstiprina Grieķijas statistikas sistēma, kā arī statistikas kapacitāte, tam nepieciešams jauns Grieķijas statistikas sistēmas likums. Attiecībā uz jomām, kuras nepieciešams uzlabot, Eurostat min profesionālās neatkarības stiprināšanu un statistikas kvalitātes uzlabošanu.

 

Ziņu aģentūra LETA/Nozare

ECOFIN sanāksmes laikā plānots apstiprināt arī ECOFIN Padomes secinājumus par "ES 2020" stratēģiju, kas tika sagatavoti pēc Komisijas komunikācijas par "Eiropa 2020 - Eiropas stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei" publicēšanas 2010.gada 3.martā.

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties