#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Valdība pārdala 14,4 miljonus latu Eiropas Savienības projektu īstenošanai
, 2009. gada, 17.novembris, 2009

Ministru kabinets šodien atbalstīja 14,4 miljonu latu pārdali no Finanšu ministrijas budžeta vairāku ministriju pārziņā esošu Eiropas Savienības fondu projektu finansēšanai.

Ekonomikas ministrijai pārdalīti 9 795 639 lati. Šie līdzekļi paredzēti Eiropas Sociālā fonda (ESF) 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" finansēšanai.

Iekšlietu ministrijai pārdalīti 650 753 lati. Šie līdzekļi paredzēti projekta "Nacionālo vīzu informācijas sistēmu savienojuma ar centrālo VIS nodrošināšana", projekta "Valsts robežsardzes koledžas apmācību poligona "Janapole" rekonstrukcijas I kārta", projekta "Atbalsts repatriantiem - trešo valstu valstspiederīgajiem", projekta "Uzturēšanās atļauju informācijas sistēmas datu apstrādes procesa uzlabošana" un projekta "Trešo valstu valstspiederīgo repatriantu vajadzību novērtējums" finansēšanai.

Izglītības un zinātnes ministrijai pārdalīti 1 674 834 lati, kas paredzēti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2007.-2013.gada plānošanas perioda apakšaktivitātes "Izglītības iestāžu informatizācija" finansēšanai.

Savukārt Veselības ministrijai pārdalīti 1 944 355 lati, kas paredzēti ERAF projektam "Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai".

Tāpat finansējums nepieciešams projekta "Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", uzlabojot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, efektivitāti un pieejamību" un apakšaktivitātes "Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība" projekta "Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu uzlabošana SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", veicot infrastruktūras sakārtošanu un medicīnisko ierīču iegādi" finansēšanai.

Zemkopības ministrijai pārdalīti 363 000 latu, kas paredzēti ERAF 2007.-2013.gada plānošanas perioda apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu uz klientu orientētas pakalpojumu sistēmas izveidei" un projekta "Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vienotas informācijas telpas izveide" finansēšanai.

Ziņa sagatavota pēc aģentūras LETA/Nozare materiāliem

Foto: FreeRangeStock arhīvs

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties