#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Valdība pārdala 23,3 miljonus latu vairāku ES fondu projektu finansēšanai
, 2009. gada, 08.decembris, 2009

Valdība šodien pārdalīja 23,3 miljonus latu vairāku ministriju pārziņā esošo Eiropas Savienības (ES) fondu projektu finansēšanai.

Līdzekļi pārdalīti no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

Ekonomikas ministrijai pārdalīti 223 942 lati. Šie līdzekļi paredzēti Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda projekta "Centralizētās siltumapgādes ražošanas efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājā" un projekta "Siltumtrases rekonstrukcija un siltummezglu izbūve Cesvaines pilsētā, Madonas rajonā" finansēšanai.

Finanšu ministrijai piešķirti 602 774 lati. Šie līdzekļi paredzēti Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda projekta "Mērsraga ostas kanāla un akvatorijas padziļināšana" un aktivitātes "Ūdenssaimniecību infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" 14 projektu finansēšanai.

Savukārt Vides ministrijai pārdalīti desmit miljoni latu. Šie līdzekļi paredzēti Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" 19 projektu finansēšanai. Vides ministrijai arī piešķirti līdzekļi 393 741 lata apmērā Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" projekta "Ūdenssaimniecības attīstība 19 Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 2.kārta, Carnikava" finansēšanai.

Satiksmes ministrijai piešķirti 5 585 513 latu. Šie līdzekļi paredzēti Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātes "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltic)" projekta "Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri-Krustpils (Rīga-Krustpils iecirknis)" finansēšanai.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai piešķirts finansējums 6 556 788 latu apmērā. Šie līdzekļi Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātes "Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" 24 projektu finansēšanai.

Ziņu aģentūra LETA/Nozare

Foto: FreeRangeStock arhīvs

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties