#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Varēs izvēlēties, kuras valsts tiesības piemērot, šķirot laulību
, 2010. gada, 12.jūlijs, 2010

Eiropas Savienības valstu valdības deva “zaļo gaismu” 14 ES valstīm virzīt uz priekšu noteikumus, saskaņā ar kuriem starptautiski pāri var izvēlēties, kuras valsts tiesības piemērot laulības šķiršanas gadījumā. Jaunie noteikumi, kuri vēl nav pieņemti, dos iespēju pāriem izvairīties no emocionāli un finansiāli smaga tiesas procesa. Šī ir pirmā reize ES vēsturē, kad valstis izmanto “ciešākas sadarbības” mehānismu, kas ļauj grupai, kurā ir vismaz deviņas valstis, īstenot pasākumus, ja vienošanos nevar panākt visas 27 valstis. Ciešāku sadarbību pagaidām piemēros 14 ES valstīs, kuras vēlas tajā piedalīties, bet citas var iesaistīties šajā sadarbībā jebkurā laikā.

“Šodienas balsojums ir vēsturisks. Esmu ļoti lepna, ka Padome pieņēma drosmīgo lēmumu pirmo reizi izmantot šo likumdošanas instrumentu. Drīz starptautiskiem pāriem un viņu bērniem tiks atvieglota šī sāpīgā pieredze,’’ sacīja priekšsēdētāja vietniece un Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre Viviāna Redinga. “Šis vēsturiskais solis apliecina, ka ES spēj strauji reaģēt uz reālām cilvēku problēmām. Strādājot kopā, mēs varam radīt ērtības un uzlabot tiesisko noteiktību starptautiskiem pāriem sarežģītu situāciju risināšanā. 14 dalībvalstis – tas ir labs sākums; es ceru, ka tām pievienosies vēl citas valstis, lai šīs priekšrocības varētu baudīt vairāk pilsoņu.’’
Nekavējoties var sākt procesu, lai sāktu ciešāku sadarbības procedūru. Tajā iesaistītās 14 valstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Francija, Vācija, Ungārija, Itālija, Latvija, Luksemburga, Malta, Portugāle, Rumānija, Slovēnija un Spānija), tagad apspriedīs un pēc tam balsos par Komisijas priekšlikumu regulai, kurā ietverta sīka informācija par to, kādus noteikumus piemēro starptautisku laulību šķiršanas gadījumos. Pirms regula var stāties spēkā, attiecīgajām 14 valstīm ir vienbalsīgi jāapstiprina šie noteikumi un jāapspriežas ar Parlamentu.
Priekšlikuma mērķis ir aizsargāt vājāko pusi šķiršanās strīdu gadījumos. Starptautiskie pāri varēs vienoties par to, kuras valsts tiesības tiks piemērotas laulības šķiršanas un laulāto tiesiskas atšķiršanas gadījumā. Ja pāris nespētu vienoties, tiesnešiem būtu kopīga formula, pēc kuras lemt, kuras valsts tiesības ir piemērojamas. Pāriem tiktu radīta lielāka tiesiskā noteiktība, paredzamība un elastīgums. Tas palīdzētu aizsargāt laulātos un viņu bērnus pret sarežģītām, ilgām un emocionāli smagām procedūrām.
Jaunais risinājums palīdzēs laulātajiem, kuriem ir dažāda valstspiederība, laulātajiem, kuri dzīvo atsevišķi dažādās valstīs vai arī dzīvo kopā vienā valstī, kas nav viņu valstspiederības valsts. Vajadzība pēc ES rīcības ir acīm redzama – 27 dalībvalstīs 2007. gadā bija 1 miljons laulības šķiršanu, un 140 000 (13%) no tām ietvēra “starptautisku” elementu.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties