#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Vecumnieku novada Misas ciemā notiek ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi
, 2010. gada, 19.jūlijs, 2010

Šī gada 14. jūlijā SIA "Kūdrinieks" parakstīja aizdevuma līgumu ar SIA “Vides investīciju fonds” par projekta "Misas ciema ūdenssaimniecības attīstība" realizāciju. Projekts tiks īstenots ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Projekta "Misas ciema ūdenssaimniecības attīstība" īstenošanas ietvaros Misas ciemā ūdensapgādes sistēmā tiks veikta divu artēzisko urbumu rekonstrukcija, ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve, ūdenstorņa rekonstrukcija un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija. Kanalizācijas sistēmā tiks veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aerācijas sistēmas rekonstrukcija, jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un dūņu lauku renovācija.

Realizējot projektu, Misas ciema iedzīvotājiem tiks uzlabota dzeramā ūdens padeves kvalitāte, samazināsies ūdens zudumi sistēmā par 10%, kā arī tiks novērsta neattīrītu notekūdeņu nonākšana apkārtējā vidē.

Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekta kopējās izmaksas tiek plānotas aptuveni 171 839 lati, no kuriem 85% ir ERAF līdzfinansējums, 10% - Valsts budžeta līdzfinansējums un 5% - pašvaldības līdzfinansējums. Pašvaldības aizņēmums no Vides investīciju fonda ir 105 400 lati un tiks izmantots ERAF projektu pašvaldības finansējuma daļas segšanai, PVN un ERAF daļas priekšfinansēšanai.

Vides investīciju fonds finansē infrastruktūras projektus dažādās videi draudzīgās jomās - videi draudzīga siltumapgāde, ūdenssaimniecība, tīrāka ražošana, ēku siltināšana un atkritumu otrreizēja izmantošana. Vairāk informācijas par projektiem un iespējām piesaistīt finansējumu var iegūt Vides investīciju fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv.

Avots: Vides investīciju fonda projektu vadītāja Signe Alpeusa, www.vecumnieki.lv

Foto: www.vecumnieki.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties