#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Veidos Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariātu
, 2010. gada, 09.jūnijs, 2010

Vienpadsmit valstis, kas ir Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerībā (ZDTLP), šodien apstiprināja partnerības sekretariāta izveidi saistībā ar TEN-T dienām veltīto konferenci, ko organizē Saragosā (Spānija).

Oficiālu vienošanos par Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības (ZDTLP) sekretariāta izveidi parakstīja septiņas partnervalstis, bet pārējās četras partnervalstis pieņēma nodoma deklarāciju, kamēr nav pabeigtas iekšējās procedūras, kas tām nākamo mēnešu laikā ļaus pievienoties valstīm, kas jau ir parakstījušas vienošanos.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass sacīja: "Tas ir būtisks pagrieziena punkts transporta tirgus stiprināšanai reģionā, kurā krustojas rietumi un austrumi, ziemeļi un dienvidi. Priecājos par ES un partnervalstu, kas nav ES dalībvalstis, vēlmi plānot rītdienas transporta sistēmu ne tikai valstu, bet arī reģionālā perspektīvā."
Komisija, kas oficiāli nav sekretariāta daļa, uzņēmās starpnieka lomu, mudinot ZDTLP valstis panākt vienošanos, lai sekretariāts varētu sākt darbību jau no 2011. gada 1. janvāra. Sekretariātu vadīs Ziemeļvalstu Investīciju banka (ZIB), kuras galvenais birojs ir Helsinkos un kura ar partnervalstīm dalīsies zināšanās par finansēšanas projektiem.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks S. Kallass piebilda: "Ir pienācis brīdis noteikt, kuri projekti būs transporta sistēmas pamats šajā reģionā. Projektiem jābūt vērstiem ne tikai uz fizisko infrastruktūru, bet, labāk koordinējot transporta politiku, izstrādājot loģistikas risinājumus un veicinot sadarbību intelektisku transporta veidu jomā, iespējams panākt daudz uzlabojumu."

Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerība
Partnervalstis ir Vācija, Polija, Zviedrija, Somija, Dānija, Lietuva, Latvija, Igaunija, Krievija, Baltkrievija un Norvēģija. 2006. gada novembra sammita laikā šīs valstis lūdza augsta līmeņa ierēdņus izskatīt jautājumu par Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības izveidi.
Pēc vairākām intensīvām pārrunām šo valstu ministri 2008. gada oktobrī vienojās izveidot partnerību, balstoties uz īpašās darba grupas sagatavotajiem ieteikumiem. Ministri vienojās sagatavot saprašanās memorandu, lai pārvaldītu ZDTLP. Saprašanās memorandu parakstīja2009. gada 21. oktobrī Neapolē organizētās TEN-T konferences ietvaros. ZDTLP vadības komiteja pirmo reizi tikās 2009. gada 8. decembrī Stokholmā. Tikšanās laikā tika nolemts, ka 2010. gadā vadības komitejas priekšgalā būs Lietuva. Pēc tam, kad tika apstiprināta vienošanās par ZDTLP sekretariātu, partnervalstīm līdz 2010. gada beigām būs jāizstrādā un jāapstiprina šāda sekretariāta finansēšanas principi.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties