#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Ventspils novada dome gatavo projektu pieteikumus, lai startētu dažādos projektu konkursos.
, 2010. gada, 22.jūlijs, 2010

Septembrī tiks iesniegti energoefektivitātes projekti par 3 skolu (Puzē, Užavā un Ugālē) un 3 pirmskolas izglītības iestāžu (Ancē, Popē un Piltenē) siltināšanu.

Tāpat plānots iesniegt projektus, kas ļaus izstrādāt Ventspils novada attīstības plānu un izveidot teritorijas plānojumu visam Ventspils novadam. Novads pieteiksies aktivitātē Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētai un novadiem. Ventspils novadam rezervētais finansējums ir Ls 21 000. Pašvaldības līdzfinansējums projektam nav nepieciešams.

Avots: ventspilsbalss.lv

Foto: www.ventspilsbalss.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties