#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Ventspils pilsētā Eiropas Sociālā fonda projektā „Darba praktizēšana ar stipendiju" 2010.gada jūlijā strādāja 379 bezdarbnieki
, 2010. gada, 13.augusts, 2010

Laika periodā no 2009.gada 15.septembra līdz 2010.gada 30.jūlijam Ventspils pilsētas dome sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Ventspils filiāli atbalstījusi Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta „Darba praktizēšana ar stipendiju" pasākumu īstenošanu.

 Šajā laika posmā Ventspils pilsētas dome izveidoja 548 jaunas darba praktizēšanas vietas. Iespēju strādāt ar 100 latu stipendiju pavisam izmantojuši 773 bezdarbnieki. Šādai kadru mainībai ir dažādi iemesli, piemēram, neattaisnoti kavējumi, alkohola lietošana, veselības stāvoklis, kā arī pastāvīga darba atrašana.

2010.gada jūlijā Ventspils pilsētā tika izveidotas 12 jaunas darba praktizēšanas vietas. Līdz ar to jūlijā aktuālais darba praktizēšanas vietu skaits sasniedza 310. Savukārt, darba praktizēšanā tika iesaistīti 379 NVA Ventspils filiāles norīkotie bezdarbnieki, kas nostrādāja 53760 stundas. 82,6% no norīkotiem bezdarbniekiem iesaistīti darbā pašvaldības iestādēs, no tiem 34,2% veica Ventspils pilsētas teritorijas labiekārtošanas darbus p/i „Komunālā pārvalde", tajā skaitā ielu un parku sakopšanas darbus, 26,8% - veica palīgdarbus p/i „Ventspils muzejs" un izglītības iestādēs, 39,0% - palīgdarbus sociālajā aprūpē. Savukārt, 17,4% no norīkotiem bezdarbniekiem veica palīgdarbus nevalstiskajās organizācijās.

Bezdarbnieki saņem stipendiju 100 latu apmērā par darba praktizēšanu mēnesī, no kuras netiek veiktas sociālās iemaksas. Darba praktizēšanas īstenošanai 2010.gada jūlijā bezdarbnieku ikmēneša stipendijām no Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta finanšu līdzekļiem izlietoti Ls 30545,39.

Laika posmā no 2009.gada 15.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim atbilstoši 2009.gada 11.septembrī noslēgtajam līgumam ar Nodarbinātības valsts aģentūras Ventspils filiāli par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība" īstenošanu Nr.1DPPN-0700-2009 (Eiropas Sociālā fonda projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai" Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001) Ventspils pilsētas pašvaldība nodrošinās 549 no jauna izveidotas darba praktizēšanas vietas, kas radīs sociālo labumu sabiedrībai. Projekts tiks īstenots arī 2011.gadā.

Projektā iespējams iesaistīties bezdarbniekiem, kas vairs nesaņem bezdarbnieka pabalstu. Līguma slēgšanas termiņš ir no divām nedēļām līdz sešiem mēnešiem. Stipendiātu darbu pašvaldībā koordinē koordinatori un darba vadītāji.

Ventspilī ar bezdarbnieku palīdzību plānots veikt vides sakopšanas darbus, tajā skaitā, sakopt Jūrmalas parku, Piejūras brīvdabas muzeja teritoriju, Sveikaļu kapu rajonu, Ventas labo un kreiso krastu, Staldzenes rajonu, kā arī aprūpēt vecus cilvēkus.

 

Avots: www.ventspils.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties