#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Vienkāršos ES finansējuma apguves procesu
, 2010. gada, 30.marts, 2010

Lai vienkāršotu un paātrinātu Eiropas Savienības finansējuma apguvi, valdība šodien akceptēja grozījumus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā.

Kā skaidro Finanšu ministrija, pašreiz spēkā esošās likuma normas kā divas no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības nodrošināšanā iesaistītajām institūcijām paredz koleģiālas institūcijas - uzraudzības komiteju un vadības komiteju.

Uzraudzības komiteja nodrošina projektu uzraudzību, apstiprina gada uzraudzības pārskatus, novērtē līdzekļu izlietojuma efektivitāti un lietderīgumu, kā arī pieņem lēmumu par līdzekļu pārdali starp prioritātēm. Savukārt vadības komiteja sniedz priekšlikumus par projektu iesniegumiem pirms to nosūtīšanas donorvalstīm, saskaņo projektu iesniegumu atklātā konkursa nolikumus un apstiprina sadarbības līguma paraugu.

Ņemot vērā, ka likumā noteiktā iestāžu pārstāvniecība uzraudzības komitejā un vadības komitejā ir identiska, pašlaik lielākā daļa abu komiteju pārstāvju ir vienas un tās pašas personas. Turklāt atsevišķas likumā noteiktās uzraudzības komitejas un vadības komitejas funkcijas vairs nav aktuālas, jo ir noslēdzies projektu atlases posms.

Patlaban atbilstoši likumā paredzētajai projekta starpposma un noslēguma pārskata izskatīšanas procedūrai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) ir pienākums veikt starpposma un noslēguma pārskatu pārbaudi.

Pēc minētās pārbaudes pabeigšanas, CFLA starpposma vai noslēguma pārskatu nosūta vadošajai iestādei pārskata progresa daļas apstiprināšanai. Savukārt vadošā iestāde pēc pārskata progresa daļas apstiprināšanas iesniedz to atpakaļ CFLA, kas sagatavo maksājumu uzdevumu un kopā ar apstiprināto pārskatu iesniedz to maksājumu iestādei.

Līdz ar to projektu starpposma pārskats vai noslēguma pārskats tiek nosūtīts donorvalstīm vidēji 50 darbdienu laikā no pārskata iesniegšanas CFLA. Tādējādi spēkā esošā projekta starpposma un noslēguma pārskata izskatīšanas un apstiprināšanas smagnējā procedūra aizkavē maksājumu plūsmu. Valdības akceptētais likumprojekts paredz izveidot apvienotu uzraudzības un vadības komiteju, kas pildīs abu līdzšinējo komiteju funkcijas. Vienlaikus tiks aktualizētas apvienotās komitejas funkcijas.

Tādējādi tiks vienkāršota finanšu instrumentu vadības sistēma, samazinot tajā iesaistīto institūciju skaitu, un mazināts administratīvais slogs valsts iestādēm, kas šobrīd nodrošina uzraudzības komitejas un vadības komitejas darbību, skaidro FM.

Tāpat plānots nododot projekta starpposma pārskata un noslēguma pārskata parakstīšanas pilnvaras CFLA, likumprojektā plānots atteikties no minēto pārskatu iesniegšanas vadošajai iestādei apstiprināšanai pirms to nosūtīšanas maksājumu iestādei.

Līdz ar to, likumprojekta normām stājoties spēkā, tiks paātrināta un vienkāršota finanšu instrumentu maksājumu plūsma, panākot, ka finansējuma saņēmēji ātrāk saņems samaksu par projekta ietvaros paveikto. Vienlaikus tiks atslogots valsts budžets attiecībā uz finansējuma saņēmējiem, kuri ir valsts budžeta iestādes. Kā prognozē FM, likumprojektā plānotās izmaiņas paātrinās un vienkāršo maksājumu plūsmu, panākot, ka finansējuma saņēmēji ātrāk saņems samaksu par projekta ietvaros paveikto.

Likuma grozījumi vēl būs jāpieņem Saeimai.

 

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties