#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Vispārējās izglītības iestāžu sakārtošanai būs pieejami 2,23 miljoni latu
, 2010. gada, 13.aprīlis, 2010

Par 2,23 miljoniem latu no Eiropas Savienības (ES) fondiem plāno sakārtot vispārējās izglītības iestāžu tīklu. To paredz šodien valdībā atbalstītie noteikumi par programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitāti "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai".

Kā skaidro Izglītības un zinātnes ministrijā, noteikumi izstrādāti, lai atbalstītu tās pašvaldības, kuras paredzējušas pārņemt savā pārvaldībā profesionālās izglītības iestādes, izveidojot integrētas izglītības iestādes.

Aktivitātes laikā tiks atbalstīta izglītības iestādes infrastruktūras pilnveidošana - būvdarbi iestādes paplašināšanai vai pielāgošanai izglītojamo skaita palielinājumam, tostarp kopējas infrastruktūras izveidei vairāku izglītības iestāžu vajadzībām. Pašvaldība arī varēs iegādāties nepieciešamo mācību aprīkojumu un mēbeles.

Ministrijā ari uzsver, ka plānoto finansējumu 100% apmērā nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi un nav nepieciešams nodrošināt nacionālo līdzfinansējumu. Aktivitāti īstenos atklātas projektu iesniegumu atlases veidā, un projektus varēs iesniegt novada vai republikas pilsētas pašvaldības.

Atbilstoši nosacījumiem par atklātu konkursu organizēšanu pēc noteikumu stāšanās spēkā viena mēneša laikā ikviens interesents varēs iepazīties ar nosacījumiem, līdz ar to ministrija konkursu izsludinās jūnija sākumā.

Atbilstoši "Profesionālās izglītības iestāžu tīkla pamatnostādnēs 2010.-2015.gadam" noteiktajiem mērķiem, desmit pašvaldības izteikušas vēlmi apvienot vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Tāpēc, lai veicinātu optimālu skolu tīkla sakārtošanu, nepieciešams sniegt atbalstu tām izglītības iestādēm, kurās palielināsies skolēnu skaits un būs nepieciešama izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana, tādējādi nodrošinot racionālu un finansiāli efektīvu pieejamās infrastruktūras lietojumu.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties