#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Visu totalitāro un autoritāro režīmu upuru Eiropas piemiņas diena: kopīga pagātne un nākotne
Viviāna Redinga, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece, ES tieslietu komisāre  
, 2012. gada, 23.augusts, 2012

Pirms 73 gadiem, 1939. gada 23. augustā, šajā dienā  nacistiskā Vācija Hitlera vadībā un Padomju Savienība Staļina vadībā parakstīja paktu, kas izmainīja vēsturi. Pakts, ko noslēdza  abi totalitārie režīmi, bija sākums nežēlīgākajam karam cilvēces vēsturē. Otrajā Pasaules karā tika nogalināti miljoniem cilvēku. Daudzi –kā  Latvija - cieta no totalitārajiem režīmiem vēl gadu desmitiem pēc kara beigām. Tādēļ šodien, 23. augustā, mēs atzīmējam visu totalitāro un autoritāro režīmu upuru Eiropas piemiņas dienu.

Šodien mums, eiropiešiem, būtu jāapvienojas, lai pieminētu visus tos, kas ir bijuši totalitāro režīmu upuri, un tos, kas pret šādiem režīmiem cīnījušies. Totalitārie režīmi ir cilvēka cieņas noliegums. Tie ir mūsu sabiedrību pamattiesību pārkāpums, kuras izveidotas uz demokrātijas un tiesiskuma pamatiem, kas ir Eiropas Savienības būtība. Pagātnes atmiņas ir visu eiropiešu kopīgais mantojums. Lai arī nekas nespēj atdzīvināt upurus un mainīt sabojātās dzīves ,  mums ir jāatceras un jāgūst mācība no Eiropas vēstures postošajām nodaļām.

Lai saprastu mūsdienu Eiropu, ir jāatceras mūsu kopīgā vēsture. Ikvienam būtu jāzina par laikiem, kad Eiropa bija sadalīta, un par ciešanām, ko daudzām ģimenēm radīja totalitāro režīmu noziegumi. Pagātnes sāpīgajām atmiņām nevajadzētu mūs sadalīt. Tieši otrādi, tumšās atmiņas mums sniedz cerību nākotnei un palīdz veidot labāku un stiprāku Eiropu nākamajām paaudzēm.

Ja eiropieši stingri ievēros tādus principus kā cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums, tiesu iestāžu neatkarība, pamattiesības, tostarp mazākumtautību tiesības, tad mēs spēsim izveidot spēcīgu, demokrātisku un plurālistisku Eiropu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, kas parādīs pasaulei, ka mēs esam guvuši mācību no pagātnes.

Piemiņas diena ir svarīga divu iemeslu dēļ: simboliska atcere, apmeklējot pieminekļus un muzejus, kā arī izglītojošs nolūks, nododot jaunākajām paaudzēm zināšanas par totalitāro sistēmu noziegumiem, lai tās apzinātos no tām izrietošo brīdinājumu un mācību.

Eiropas Komisija turpinās veicināt mūsu kopīgās vēstures piemiņu, īpaši īstenojot programmu "Eiropa pilsoņiem". Pateicoties šai programmai, projektiem, kuru mērķis ir saglabāt vēsturiskas un sociālas nozīmes vietas, kas saistītas ar nacismu un staļinismu, aizvien tiek piešķirts finansiāls atbalsts pat taupības apstākļos, kad citās programmās budžets samazinās. Esmu pārliecināta, ka šie projekti ir svarīgi, lai veicinātu labāku izpratni par pagātni, īpaši Eiropas jauniešu vidū. Pieminot totalitāro režīmu izdarītos noziegumus, mēs parādīsim jaunajām paaudzēm, ka demokrātija, tiesiskums un pamattiesības nav pašas par sevi saprotamas lietas, bet gan sāpīgas vēstures un daudzu pūliņu rezultāts.

Mūsu kopīgais uzdevums ir saglabāt dzīvu šo piemiņu, ar ko paužam cieņu visiem upuriem, kas cieta no totalitārajiem režīmiem, kuri izpostīja Eiropu. Piemiņa arī ir veids, kā nodrošināt, lai tas vairs nekad neatkārtotos, proti, lai Eiropas tautas nekad nevarētu sadalīt un pakļaut totalitārismam ne labējie, ne kreisie politiskie spēki.

Šī visu totalitāro un autoritāro režīmu upuru Eiropas piemiņas diena ir iespēja vēlreiz atgādināt par mūsu kopīgajām Eiropas vērtībām. Šodien var ar lepnumu teikt: "Šī ir Eiropa. Mēs nekad neatgriezīsimies pagātnē. Mēs apvienosim un integrēsim mūsu tautas, lai kopīgi strādātu pasaules labā, kurā nav vietas totalitārismam."

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties