#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Zemgalē piecos pašvaldību aprūpētos muzejos notikušas acīmredzamas pārvērtības
, 2010. gada, 17.augusts, 2010

Pēdējā gada laikā, kopš Zemgales Plānošanas reģiona administrācija aktīvi strādā pie Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta „ Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība Zemgalē un Ziemeļlietuvā" ieviešanas, piecos pašvaldību aprūpētos muzejos Bauskā, Dobelē, Jelgavā, Jēkabpilī un Viesītē notikušas acīmredzamas pārvērtības.

 Bauskas pils muzejā ierīkots lifts cilvēku ar īpašām vajadzībām ērtākai nokļūšanai ekspozīciju zālēs, vairāku telpu grupā ierīkota apkures un apgaismojuma sistēma, Dobeles Novadpētniecības un mākslas muzejā modernizēta pastāvīgā ekspozīcija, iegādāti manekeni seno zemgaļu autentisko tērpu kolekcijas demonstrēšanai, izstrādāts tehniskais projekts muzeja perspektīvās mājvietas izbūvei kādreizējās Livonijas ordeņa pils teritorijā. Savukārt Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja ēkai labiekārtota apkārtne un kādreizējās Pētera akadēmijas priekšējais laukums ieguvis agrāko laiku izskatu. Jēkabpils Vēstures muzejā, kas izvietots Krustpils pilī, pēc renovācijas iekārtotas mūsdienīgi aprīkotas telpas pedagoģisko programmu apguves nodarbībām un krājumu glabāšanai, bet Viesītes muzejs „Sēlija" pārcēlies uz gluži jaunām telpām kādreizējā šaursliežu dzelzceļa Mazā bānīša atjaunoto ēku kompleksā.

Līdzīgas pārvērtības, kas saistītas ar pastāvīgo ekspozīciju modernizēšanu, jaunu tehnoloģiju ieviešanu apmeklētāju apkalpošanā un informācijas sniegšanā, pedagoģisko programmu dažādošanā, iestādes tēla veidošanā un popularizēšanā notikušas arī kaimiņvalsts Lietuvas pierobežas muzejos Biržos, Rokišķos, Pasvalē un Paņevežas rajonā. Muzeju darbiniekiem, aptuveni reizi mēnesī tiekoties kādā no projekta ieviešanā iesaistītajām iestādēm, gandrīz gadu ilga mācības - pieredzes apmaiņas semināri. Mācību mērķis bija iepazīstināt projekta partnerus ar modernām ekspozīcijām, atraktīvām un saturā bagātām pedagoģiskajām programmām un citiem veiksmīgiem risinājumiem, kas muzejus padara apmeklētājiem pievilcīgus un sekmē reģionālu tūrisma produktu izveidi. Lai semināros gūtā pieredze kļūtu pieejama daudz plašākam Zemgales un Ziemeļlietuvas muzeju darbinieku lokam, ir izstrādāta un sagatavota iespiešanai savdabīga labās prakses rokasgrāmata.

Mūsdienās muzeja apmeklētājs ir kļuvis ļoti prasīgs un viņš nevēlas iztikt tikai ar ekspozīciju apskati, viņš gaida īpašu piedāvājumu. Tāpēc, lai maksimāli efektīvāk iepazīstinātu apmeklētājus ar muzeja vērtībām un novada vēsturi, visi projektā iesaistītie muzeji izstrādājuši un sekmīgi realizē prāvu skaitu tā dēvētās pedagoģiskās programmas, kas apmeklētājiem ļauj papildināt zināšanas, attīstīt domāšanu un līdzdarboties, tādējādi apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Turklāt vienas programmas vairāk ir orientētas uz pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, citas atkal uz pieaugušajiem un pat senioriem, taču visbiežāk tās visu ģimeni saistošas. Kā populārākās, piemēram, Rokišķos var minēt „Siera ceļš", Biržos - „Alus ceļš", Pasvalē - „Pašūšu zābakus un iešu", Jēkabpilī - „Gaisma pašu rokām" un „Alvas rota man ir dota", Viesītē - „Stāsts par Mazo bānīti", bet Bauskas pils muzejā nupat izveidoto - „ Senā dzīvesveida skola".

Bez tam projekta ieviešanas gaitā ir izstrādāta un iespiešanai sagatavots muzeju-tūrisma objektu katalogs ar trim tematiskiem maršrutiem Zemgalē un Ziemeļlietuvā - „Muzejiskās vērtības pilīs un muižās", „Muzeji - izcilu novadnieku piemiņas glabātāji" un „Muzeji - zināšanu un amata prasmju krātuve".     

 

Avots: Juris Kālis, Zemgales Plānošanas reģions

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties