#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Zinātne eiropiešus interesē vairāk kā sports
, 2010. gada, 21.jūnijs, 2010

Saskaņā ar šodien publicētu jaunu Eirobarometra ziņojumu gandrīz 80 % eiropiešu atzīst, ka viņus interesē zinātnes atklājumi un tehnoloģiju attīstība, turpretim sports interesē 65 %.

Vairāk nekā 70 % eiropiešu domā, ka nākotnē pieaugs ES finansētās pētniecības nozīme. 57 % domā, ka zinātniekiem būtu vairāk jāinformē par savu darbu, un 66 % uzskata, ka valdībām būtu jādara vairāk, lai ieinteresētu jauniešus zinātnes jautājumos. Lielais vairums eiropiešu atzīst zinātnes sniegtās priekšrocības un nozīmi, bet daudzi arī pauž bažas par draudiem, ko var radīt jaunas tehnoloģijas, un varu, ko zināšanas dod zinātniekiem.
Pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna saka: „Stratēģijas „Eiropa 2020” panākumi ir atkarīgi no tā, vai zinātnes avangards spēs saglabāt Eiropas konkurētspēju. Tas savukārt nozīmē, ka eiropiešiem ir jāatbalsta zinātne un jāspiež valdība un rūpniecība ieguldīt tajā līdzekļus. Šie rezultāti rāda, ka cilvēki ļoti labi apzinās zinātnes nozīmi. Tomēr tie arī liecina par to, ka politiķiem — arī man — un pašiem zinātniekiem ir labāk jāizskaidro, ko un kālab mēs darām.”
ES27 līmenī 61 % cilvēku uzskata, ka ir labi vai vidēji labi informēti par zinātnes atklājumiem un tehnoloģijas attīstību. 74 % ES pilsoņu domā, ka arvien svarīgāka kļūs Eiropas Savienības finansētā zinātnieku sadarbība visas Eiropas mērogā. Vairāk nekā seši no desmit eiropiešiem uzskata, ka pētniecība, kurā noris sadarbība, ir radošāka un efektīvāka. Plaši tiek atbalstīta dalībvalstu sadarbība (tai piekrīt 72 % eiropiešu).
Kopumā apsekojums rāda, ka ES pilsoņi optimistiski raugās uz zinātni un tehnoloģijām. 75 % respondentu piekrīt vai drīzāk piekrīt, ka, pateicoties zinātnei un tehnoloģijām, nākamajām paaudzēm būs plašākas iespējas. Tomēr salīdzinājumā ar 2005. gada apsekojumu ir jūtams neliels skepticisma pieaugums.
Eiropieši atzinīgi uztver jauniešu iesaistīšanos zinātnē, taču viņiem šķiet, ka valdības nedara pietiekami daudz, lai stimulētu plašu interesi. Tiek uzskatīts par nepieciešamu, lai valdības stimulētu sieviešu iesaisti zinātnē, kam varētu būt pozitīvs efekts, proti, 63 % respondentu uzskata, ka sieviešu plašāka iesaistīšana pētniecībā uzlabotu pētniecības īstenošanu.
Šajā īpašajā Eirobarometra apsekojumā tika izmantotas sarunas klātienē 32 Eiropas valstīs*, un tajā tika vērtēta ES pilsoņu vispārīgā attieksme pret zinātni un tehnoloģiju un pētīts, vai tā ir būtiski mainījusies kopš 2005. gada. Laikposmā no 2010. gada 29. janvāra līdz 25. februārim tika aptaujāti 31 243 cilvēki.

Rezultātus var aplūkot sabiedriskās domas lapā tīmekļa vietnē Europa: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.

*

ES 27 dalībvalstīs un Islandē, Horvātijā, Norvēģijā, Šveicē un Turcijā

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties