#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Zinātnes konsultāciju pēcpusdiena Eiropas Savienības mājā
, 2010. gada, 24.septembris, 2010

28.septembrī no plkst.15.00 līdz 18.00 Eiropas Savienības mājā zināšanu, sarunu un mākslas istabās Eiropas Savienības mājā notiks zinātnes konsultāciju pēcpusdiena.

Zinātnes konsultāciju pēcpusdiena aizsāksies plkst.15.00 ar Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes profesora Jūdžina Etera (Eugene Eteris) lekciju angļu valodā par ES zinātnes un tehnoloģiju politiku. Tai sekos debates par uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstības perspektīvām Baltijā.

Plkst.16.15 ar ES 7. Ietvara programmu iepazīstinās tās nacionālā punkta koordinators Dr.Ph. Arnolds Ūbelis (Latvijas Universitāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts). Viņš piedāvās stipendiju iespējas treniņam zinātniskā darbā ārzemēs, kā arī unikālu pētniecības infrastruktūru (prezentācija angļu valodā, lekcija un debates latviešu valodā).

Dr. Arnis Kokorēvičs, Latvijas EURAXESS portāla un EURAXESS Servisu centra vadītājs plkst. 16.50 iepazīstinās ar EURAXESS atbalstu zinātnieku mobilitātei (prezentācija angļu valodā, lekcija un debates latviešu valodā). EURAXESS portālā (http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm) zinātniskie darbinieki un pētnieki var atrast informāciju par darba piedāvājumiem, dažādām starptautiskām, reģionāla un nacionāla mēroga stipendijām, kā arī atrast informāciju par tiesiskajiem, administratīvajiem un ikdienas dzīves sakārtošanas jautājumiem pārceļoties uz citu valsti.

No plkst.17.10 līdz 18.00 plānotas jautājumi un atbildes lektoriem, konsultācijas un debates. Visi pasākumi ir bez maksas.

ES mājas redakcija

Attēlā - Jūdžins Eteris, RSU profesors

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties