Foto orientēšanās spēle „Iepazīsti Eiropu Rīgā!” ES mājas Atvērto durvju dienās 2018

14. Septembris, 2018
Foto orientēšanās spēle „Iepazīsti Eiropu Rīgā!”

Fotogrāfē, risini mīklas un tuvāk iepazīsti dažādas ar Eiropas Savienību saistītas vietas un objektus galvaspilsētā!

 

Spēles nolikums

1.      Spēles norises vieta un laiks

Spēle notiks no 2018. gada 14. septembra (piektdiena) plkst. 10.00 līdz 15. septembra (sestdiena) plkst. 14.00. Norises vieta – Vecrīga un tās apkārtne. Spēles noslēgums – Eiropas Savienības mājā (turpmāk – ES māja), Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.

Lai apmeklētu visus desmit kontrolpunktus, būs jānoiet apmēram pieci kilometri, visi uzdevumi izpildāmi apmēram divu stundas laikā.

 

2.      Spēles organizators

Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, t. 67085445, e-pasts: esmaja@esmaja.lv.

 

3.      Spēles mērķis

Rosināt meklēt informāciju par Eiropas Savienību, ar norāžu un jautājumu palīdzību aizvedot dalībniekus uz interesantām, ar ES saistītām vietām Rīgas centrā.

 

4.      Dalībnieki

4.1.      Spēlē „Iepazīsti Eiropu Rīgā!” piedalās individuāli vai pārī (2 dalībnieki kopā).

4.2.      Spēles dalībnieku vecumam nav ierobežojumu.

 

5.      Spēles gaita

5.1.      14. septembrī no plkst. 10.00 spēles uzdevumu lapas varēs lejuplādēt un izdrukāt no www.esmaja.lv vai saņemt drukātā veidā Eiropas Savienības mājā.

5.2.      Pirms spēles sākšanas nav obligāti jāierodas Eiropas Savienības mājā, ja dalībnieki paši izdrukā uzdevumu lapas no www.esmaja.lv.

5.3.      Spēles uzdevumu veikšanai tiek dots laiks līdz 15. septembra plkst. 14.00 bez laika kontroles kontrolpunktos un precīzas laika fiksēšanas finišā.

5.4.      Spēles noslēgumā Eiropas Savienības mājā jāierodas personīgi, lai nodotu aizpildītās spēles uzdevumu lapas un Eiropas Savienības mājas konsultantiem parādītu tālrunī, planšetdatorā vai digitālajā fotoaparātā uzņemtās fotogrāfijas. Eiropas Savienības mājas darba laiks: 14. septembrī no plkst. 10.00 līdz 20.30, 15. septembrī – no plkst. 10.00 līdz 14.00.

5.5.      Eiropas Savienības mājas konsultants finišā piereģistrē aizpildītās spēles uzdevumu lapas un dalībnieka klātbūtnē pārbauda tālrunī, planšetdatorā vai digitālajā fotoaparātā uzņemtās fotogrāfijas, par katru atbilstoši spēles 5.6 punktā minētajiem noteikumiem uzņemtu attēlu piešķirot punktu.

5.6.      Spēles attēliem jābūt uzņemtiem ar vienu viedtālruni, planšetdatoru vai digitālo fotoaparātu. Katrā fotogrāfijā jābūt redzamam kontrolpunktam un vienam un tam pašam spēles dalībniekam.

5.7.      Eiropas Savienības mājas konsultants finišā pārbauda, vai dalībnieks izpildījis bonusa uzdevumu – dalībniekam tālrunī vai planšetdatorā jāuzrāda, ka ir izpildīts sociālo mediju uzdevums.

5.8.      Ja dalībnieki finišā ES mājā ierodas pēc 5.3. punktā minētā laika, spēles rezultāts nekvalificējas kopējai ieskaitei.

 

6.      Vērtēšana

6.1.      Dalībnieki, kas sasniegs visus kontrolpunktus un izpildīs erudīcijas uzdevumus, uzreiz pēc finiša Eiropas Savienības mājā saņems veicināšanas balvas.

6.2.      Eiropas Savienības māja līdz 21. septembrim izvērtēs visas piereģistrētās spēles uzdevumu lapas un apkopos spēles rezultātus.

6.3.      Par katru sekmīgi nofotografētu kontrolpunktu un pareizi izpildītu erudīcijas uzdevumu tiek piešķirti punkti. Par bonusa uzdevumu, kas nav obligāts spēles sekmīgai pabeigšanai, tiek piešķirts papildu punkts.

6.4.      Starp visiem dalībniekiem, kas būs ieguvuši lielāko punktu skaitu, tiks izlozēti pieci dāvanu komplekti – grāmatnīcas dāvanu kartes un ES mājas suvenīri.

6.5.      Piecu dāvanu komplektu ieguvēju vārdi 21. septembrī tiks publicēti www.esmaja.lv. Organizatori arī sazināsies ar visiem laureātiem personīgi.

6.6.      Spēles kontrolpunktu un erudīcijas uzdevumu pareizās atbildes tiks publicētas www.esmaja.lv 21. septembrī.

 

7.      Citi noteikumi

7.1.      Dalība spēlē ir bezmaksas.

7.2.      Spēlēšanai nepieciešamas uzdevumu lapas (sk. 5.1. punktu), rakstāmpiederumi (piem., pildspalva) un uzlādēts viedtālrunis, planšetdators (ar kameru) vai digitālais fotoaparāts. ES māja neuzņemas atbildību par ierīču tehnisko piemērotību spēlei.

7.3.      Dalībnieka pienākums ir norādīt spēles uzdevumu lapās korektu kontaktinformāciju – tālruņa numuru un e-pasta adresi. ES mājas pienākums ir nodrošināt personas datu konfidencialitāti un to, lai dati nelikumīgi nenokļūtu trešo personu rīcībā.

7.4.      Dalībnieks, piedaloties spēlē, piekrīt visiem noteikumiem un uzņemas atbildību par savām darbībām spēles laikā.

7.5.      Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas nolikumā, tās publicējot www.esmaja.lv.