Izsludināti projektu konkursi Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" ietvaros

13. Oktobris, 2017
Izsludināti projektu konkursi Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" ietvaros

Konkursa atbalsts tiek plānots šādām aktivitātēm:

  • maza un liela apmēra sadarbības projekti(atbilstoši konkursiem, kas noritējuši līdz šim);
  • konkurss, kas veltīts 2018. gadam - Eiropas kultūras mantojuma gadam.

Projektu konkursu vadlīnijas paredz trīs veida projektu kategorijas – neliela apmēra sadarbības projektus, liela apmēra sadarbības projektus un projektus, kas saistīti ar 2018. gadu kā Eiropas Kultūras mantojuma gadu. Trešajā kategorijā ietilpstošie projekti saistāmi ar Eiropas Kultūras mantojuma gada mērķiem:

  • Eiropas kultūras mantojuma kā kopīga Eiropas resursa novērtēšana, lai veicinātu izpratni par Eiropas vēsturi un vērtībām;
  • sekmēt piederības sajūtu kopīgā Eiropā.

Precizējot, šīs kategorijas projektiem ir:

  • jāveicina piederības sajūta kopīgai Eiropas telpai;
  • jāpopularizē kultūras mantojums kā iedvesmas avots radošajiem procesiem un inovācijām mūsdienās, kā arī jāstiprina mijiedarbība starp kultūras mantojuma sektoru un citiem kultūras un radošajiem sektoriem.

 

Vairāk par konkursu būtību lasiet šeit

Konkursu vadlīnijas meklējiet šeit

Par projektu konkursu saturu, detaļām, kritērijiem un laika plānu var uzzināt sazinoties ar katras konkrētās dalībvalsts Radošās Eiropas pārstāvniecību: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en