Piesardzības pasākumu ievērošanas noteikumi ES mājas klātienes apmeklēšanai
Vēršam uzmanību!

Saistībā ar COVID-19 izplatību pasaulē un Latvijā, aicinām būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus.

Pasākuma organizators ir tieši atbildīgs par epidemioloģisko pasākumu īstenošanu un ES mājas pasākumiem izvirzīto prasību izpildi. Apmeklētāju skaitu kontrolē pasākuma organizators

Aicinām rīkot pasākumus ES mājā, ievērojot rekomendācijas medicīnisko masku/ FFP2 respiratoru lietošanai, distances ievērošanai un telpu vēdināšanai.

ES mājā nedrīkst atrasties personas, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

Šo noteikumu neievērošana var būt par pamatu, lai pārtrauktu pasākumu un lūgtu tā dalībniekiem un organizatoriem atstāt ES mājas telpas.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība un Eiropas Parlamenta birojam ir tiesības jebkurā laikā atteikt ES mājas telpu izmantošanu un slēgt ES mājas telpas.

ES māja iestājas par racionālu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu pasākumu organizēšanu un zaļo praksi ikdienā. Lai mudinātu samazināt resursu patēriņu, ja iespējams, lietot tos vēlreiz, kā arī šķirot atkritumus, esam sagatavojuši ieteikumus pasākumu rīkotājiem.

Sarunu istaba
Sarunu istaba | 1. stāvā
Tehniskais nodrošinājums
 • Krēsli (max 35)
 • Dators ar interneta pieslēgumu
 • 2 projektori
 • 6 galdi (virsma 160x80 cm)
 • 4 žurnālu galdiņi
 • Akustiskā iekārta (audio atskaņošanai no datora)
 • Mikrofoni (3 rokas, 1 piespraužams)
 • 3 bezvadu uztvērēji ar indukcijas cilpu - paredzēti cilvēkiem ar dzirdes aparātiem
 • Tāfele
Vēršam uzmanību!
 • Svarīgi! Saistībā ar COVID-19 izplatību pasaulē un Latvijā, aicinām būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus.
 • Pasākuma organizators ir tieši atbildīgs par epidemioloģisko pasākumu īstenošanu un ES mājas pasākumiem izvirzīto prasību izpildi. Apmeklētāju skaitu kontrolē pasākuma organizators.
 • ES mājas 1. stāva telpās vienlaicīgi var atrasties maksimums 35 pasākuma dalībnieki
 • Telpa atvērta pasākumu norisei katru darba dienu no plkst. 10.30 līdz 17.00 (pasākuma sagatavošanai – no plkst. 10.00, telpu sakārtošanai pēc pasākuma – līdz 17.30).
 • ES mājā nedrīkst atrasties personas, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.
 • Šo noteikumu neievērošana var būt par pamatu, lai pārtrauktu pasākumu un lūgtu tā dalībniekiem un organizatoriem atstāt ES mājas telpas.
 • Eiropas Komisijas pārstāvniecība un Eiropas Parlamenta birojam ir tiesības jebkurā laikā atteikt ES mājas telpu izmantošanu un slēgt ES mājas telpas.
 • ES māja iestājas par racionālu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu pasākumu organizēšanu un zaļo praksi ikdienā. Lai mudinātu samazināt resursu patēriņu, ja iespējams, lietot tos vēlreiz, kā arī šķirot atkritumus, esam sagatavojuši ieteikumus pasākumu rīkotājiem.

 

MĀKSLAS istaba
Mākslas istaba | 1.stāvā
Vēršam uzmanību!
 • Lai veiktu rezervāciju, aicinām sazināties pa tālr. 67085415 vai e-pastu telpas@esmaja.lv.
 • Izstādes izvietošanas ilgums – līdz vienam kalendārajam mēnesim.
 • Telpa atvērta apmeklētājiem katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 18.00.
 • Izstādes rīkotājs atbild par izstādes iekārtošanu un noņemšanu.
 • Telpa izstādes apmeklētājiem var nebūt pieejama Sarunu istabā notiekošo pasākumu laikā.
 • ES māja iestājas par racionālu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu pasākumu organizēšanu un zaļo praksi ikdienā. Lai mudinātu samazināt resursu patēriņu, ja iespējams, lietot tos vēlreiz, kā arī šķirot atkritumus, esam sagatavojuši ieteikumus pasākumu rīkotājiem.
Kamīnzāle
Kamīnzāle | 2. stāvā
Tehniskais nodrošinājums
 • Krēsli (max 40)
 • Dators ar interneta pieslēgumu
 • Projektors
 • Tulku kabīne
 • 2 galdi (virsma 180x80 cm)
 • 5 žurnālu galdiņi
 • Akustiskā iekārta (audio atskaņošanai no datora)
 • Mikrofoni (3 rokas, 3 "head-set" tipa, 8 galda)
 • Tāfele
Vēršam uzmanību!
 • Svarīgi! Saistībā ar COVID-19 izplatību pasaulē un Latvijā, aicinām būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus.
 • Pasākuma organizators ir tieši atbildīgs par epidemioloģisko pasākumu īstenošanu un ES mājas pasākumiem izvirzīto prasību izpildi. Apmeklētāju skaitu kontrolē pasākuma organizators.
 • ES mājas 2. stāva kamīnzāles telpā vienlaicīgi var atrasties maksimums 40 pasākuma dalībnieki
 • Telpa atvērta pasākumu norisei katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00 (pasākuma sagatavošanai – no plkst. 09.30, telpu sakārtošanai pēc pasākuma – līdz 17.30).
 • ES mājā nedrīkst atrasties personas, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.
 • Šo noteikumu neievērošana var būt par pamatu, lai pārtrauktu pasākumu un lūgtu tā dalībniekiem un organizatoriem atstāt ES mājas telpas.
 • Eiropas Komisijas pārstāvniecība un Eiropas Parlamenta birojam ir tiesības jebkurā laikā atteikt ES mājas telpu izmantošanu un slēgt ES mājas telpas.
 • ES māja iestājas par racionālu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu pasākumu organizēšanu un zaļo praksi ikdienā. Lai mudinātu samazināt resursu patēriņu, ja iespējams, lietot tos vēlreiz, kā arī šķirot atkritumus, esam sagatavojuši ieteikumus pasākumu rīkotājiem.
Stikla zāle
Stikla zāle | 2. stāvā
Tehniskais nodrošinājums

Stikla zālē

 • Apaļais galds, krēsli (max 20)
 • 3 galdi priekštelpā (virsma 160x80 cm)
 • Dators ar interneta pieslēgumu
 • Projektors
 • Akustiskā iekārta (audio atskaņošanai no datora)
Vēršam uzmanību!

Vēršam uzmanību!

 • Svarīgi! Saistībā ar COVID-19 izplatību pasaulē un Latvijā, aicinām būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus.
 • Pasākuma organizators ir tieši atbildīgs par epidemioloģisko pasākumu īstenošanu un ES mājas pasākumiem izvirzīto prasību izpildi. Apmeklētāju skaitu kontrolē pasākuma organizators.
 • ES mājas 2. stāva stikla zālē vienlaicīgi var atrasties maksimums 20 pasākuma dalībnieki
 • 2. stāva telpas atvērtas pasākumu norisei katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00 (telpu sakārtošanai pirms un pēc pasākuma – no plkst. 09.30 līdz 17.30).
 • ES mājā nedrīkst atrasties personas, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.
 • Šo noteikumu neievērošana var būt par pamatu, lai pārtrauktu pasākumu un lūgtu tā dalībniekiem un organizatoriem atstāt ES mājas telpas.
 • Eiropas Komisijas pārstāvniecība un Eiropas Parlamenta birojam ir tiesības jebkurā laikā atteikt ES mājas telpu izmantošanu un slēgt ES mājas telpas.
 • ES māja iestājas par racionālu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu pasākumu organizēšanu un zaļo praksi ikdienā. Lai mudinātu samazināt resursu patēriņu, ja iespējams, lietot tos vēlreiz, kā arī šķirot atkritumus, esam sagatavojuši ieteikumus pasākumu rīkotājiem.

Pamatnosacījumi telpu rezervācijai

 • Pasākuma rīkotājam jābūt juridiskai personai.
 • Telpas pieejamas tikai tādu pasākumu rīkošanai, kas saistīti ar Eiropas Savienības tematiku.
 • Telpas pieejamas tikai nekomerciāla rakstura pasākumu rīkošanai, apmeklētājiem nevar tikt prasīta ieejas maksa.
 • 1. stāva telpas atvērtas pasākumu norisei katru darba dienu no plkst. 10.30 līdz 17.00 (telpu sakārtošanai pirms un pēc pasākuma – no plkst. 10.00 līdz 17.30).
 • 2. stāva telpas atvērtas pasākumu norisei katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00 (telpu sakārtošanai pirms un pēc pasākuma – no plkst. 09.30 līdz 17.30).
 • Telpas jāpiesaka vismaz 7 (septiņas) dienas pirms plānotā pasākuma norises datuma.
 • Pieteikuma iesniegšana negarantē telpu rezervāciju. Telpas tiek piešķirtas tikai tad, kad elektroniski pasākuma rīkotājam tiek nosūtīts apstiprinājums.
 • Telpu pieteikums tiek izskatīts 5 (piecu) darba dienu laikā.
 • ES māja patur tiesības bez paskaidrojumiem atteikt telpu izmantošanu, ja netiek ievērots kaut viens no Eiropas Savienības mājas (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā) telpu izmantošanas noteikumu punktiem. 
 • ES māja patur tiesības atteikt telpas pieteiktajam pasākumam 3 (trīs) dienas iepriekš, ja vienlaicīgi ir plānoti Eiropas Parlamenta biroja vai Eiropas Komisijas pārstāvniecības pasākumi. 
 • Rīkotājs atbild par pasākuma saturu un norisi, telpas sakārtošanu pirms un pēc pasākuma, apmeklētāju sagaidīšanu un pavadīšanu, kārtību pasākuma laikā.
 • EK noteikumi par personas datu apstrādi
 • Covid-19: ķermeņa temperatūras kontrole, ieejot Komisijas telpās